Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
767€ 2 661€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
772€ 2 668€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-5 € -7 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 934 024 € 2 461 675 € 2 442 751 € 2 451 561 € 2 315 305 € 2 214 951 € 1 530 572 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 934 024€ 2 461 675€ 2 442 751€ 2 451 561€ 2 315 305€ 2 214 951€ 1 530 572€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 044 546 € 1 740 042 € 1 723 463 € 1 825 329 € 1 704 589 € 1 546 409 € 1 014 950 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 842€ 2 476€ 2 506€ 4 895€ 3 815€ 963€ 6 867€
10
B.2
Služby
2 039 704€ 1 737 566€ 1 720 957€ 1 820 434€ 1 700 774€ 1 545 446€ 1 008 083€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
889 478 € 721 633 € 719 288 € 626 232 € 610 711 € 668 535 € 515 622 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 910 € 23 508 € 96 € 36 732 € 11 880 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 167€ 16 841€ 27 042€ 8 664€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 282€ 5 928€ 96€ 9 188€ 3 050€
16
C.4
Sociálne náklady
461€ 739€ 502€ 166€
17
D
Dane a poplatky
298€ 291€ 861€ 190€ 253€ 448€ 290€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 691€ 19 788€ 22 273€ 19 956€ 18 871€ 9 244€ 8 401€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
21 390€ 5 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 155€ 6 452€ 15 444€ 10 384€ 17 439€ 26 852€ 15 768€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 041€ 6 253€ 2 186€ 2 553€ 2 811€ 2 690€ 2 440€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
898 993 € 701 753 € 692 502 € 595 409 € 606 119 € 646 273 € 508 379 €
38
X.
Výnosové úroky
20 283€ 11 505€ 7 622€ 10 608€ 14 044€ 8 333€ 5 311€
39
N
Nákladové úroky
221€ 689€ 1 140€ 115€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283€ 195€ 189€ 117€ 109€ 114€ 1 044€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
20 000 € 11 310 € 7 212 € 9 802 € 12 795 € 8 104 € 4 267 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
918 993 € 713 063 € 699 714 € 605 211 € 618 914 € 654 377 € 512 646 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
192 794 € 150 016 € 146 929 € 132 955 € 137 389 € 144 019 € 117 945 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
194 698€ 150 016€ 146 929€ 132 955€ 137 389€ 144 019€ 117 945€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 904€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
918 993 € 713 063 € 699 714 € 605 211 € 618 914 € 654 377 € 512 646 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €