Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 084 182€ 2 599 302€ 2 426 662€ 2 934 024€ 2 461 675€ 2 442 751€ 2 451 561€ 2 316 072€ 2 217 611€ 1 530 572€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 176 837 € 2 599 302 € 2 426 662 € 2 978 569 € 2 468 127 € 2 458 195 € 2 466 945 € 2 333 511 € 2 244 464 € 1 546 340 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
767€ 2 661€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 084 182€ 2 599 302€ 2 426 662€ 2 934 024€ 2 461 675€ 2 442 751€ 2 451 561€ 2 315 305€ 2 214 951€ 1 530 572€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 667€ 21 390€ 5 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
70 988€ 23 155€ 6 452€ 15 444€ 10 384€ 17 439€ 26 852€ 15 768€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 612 459 € 1 849 110 € 1 823 391 € 2 079 576 € 1 766 374 € 1 765 693 € 1 871 536 € 1 727 392 € 1 598 191 € 1 037 961 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
772€ 2 668€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 693€ 4 590€ 3 622€ 4 842€ 2 476€ 2 506€ 4 895€ 3 815€ 963€ 6 867€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 580 433€ 1 813 653€ 1 773 623€ 2 039 704€ 1 737 566€ 1 720 957€ 1 820 434€ 1 700 774€ 1 545 446€ 1 008 083€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 910 € 23 508 € 96 € 36 732 € 11 880 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 167€ 16 841€ 27 042€ 8 664€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 282€ 5 928€ 96€ 9 188€ 3 050€
19
E.4.
Sociálne náklady
461€ 739€ 502€ 166€
20
F.
Dane a poplatky
262€ 449€ 269€ 298€ 291€ 861€ 190€ 253€ 448€ 290€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 602€ 23 062€ 38 154€ 28 691€ 19 788€ 22 273€ 19 956€ 18 871€ 9 244€ 8 401€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 602€ 23 062€ 38 154€ 28 691€ 19 788€ 22 273€ 19 956€ 18 871€ 9 244€ 8 401€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 383€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 086€ 7 356€ 7 723€ 6 041€ 6 253€ 2 186€ 2 553€ 2 811€ 2 690€ 2 440€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
564 378 € 750 192 € 603 271 € 898 993 € 701 753 € 692 502 € 595 409 € 606 119 € 646 273 € 508 379 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
497 056 € 781 059 € 649 417 € 889 478 € 721 633 € 719 288 € 626 232 € 610 711 € 668 535 € 515 622 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 053 € 1 597 € 13 567 € 20 283 € 11 505 € 7 622 € 10 608 € 14 044 € 8 333 € 5 311 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 053 € 1 597 € 13 567 € 20 283 € 11 505 € 7 622 € 10 608 € 14 044 € 8 333 € 5 311 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 597€ 13 567€ 20 283€ 11 505€ 7 622€ 10 608€ 14 044€ 8 333€ 5 311€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25 053€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 494 € 2 107 € 460 € 283 € 195 € 410 € 806 € 1 249 € 229 € 1 044 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
221 € 689 € 1 140 € 115 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
221€ 1 140€ 115€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
689€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 494€ 2 107€ 460€ 283€ 195€ 189€ 117€ 109€ 114€ 1 044€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
21 559 € -510 € 13 107 € 20 000 € 11 310 € 7 212 € 9 802 € 12 795 € 8 104 € 4 267 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
585 937 € 749 682 € 616 378 € 918 993 € 713 063 € 699 714 € 605 211 € 618 914 € 654 377 € 512 646 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
123 503 € 158 570 € 129 801 € 192 794 € 150 016 € 146 929 € 132 955 € 137 389 € 144 019 € 117 945 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
124 756€ 159 717€ 128 424€ 194 698€ 150 016€ 146 929€ 132 955€ 137 389€ 144 019€ 117 945€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 253€ -1 147€ 1 377€ -1 904€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
462 434 € 591 112 € 486 577 € 726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €