Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 426 662€ 2 934 024€ 2 461 675€ 2 442 751€ 2 451 561€ 2 316 072€ 2 217 611€ 1 530 572€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 426 662 € 2 978 569 € 2 468 127 € 2 458 195 € 2 466 945 € 2 333 511 € 2 244 464 € 1 546 340 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
767€ 2 661€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 426 662€ 2 934 024€ 2 461 675€ 2 442 751€ 2 451 561€ 2 315 305€ 2 214 951€ 1 530 572€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 390€ 5 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 155€ 6 452€ 15 444€ 10 384€ 17 439€ 26 852€ 15 768€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 823 391 € 2 079 576 € 1 766 374 € 1 765 693 € 1 871 536 € 1 727 392 € 1 598 191 € 1 037 961 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
772€ 2 668€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 622€ 4 842€ 2 476€ 2 506€ 4 895€ 3 815€ 963€ 6 867€
14
D.
Služby
1 773 623€ 2 039 704€ 1 737 566€ 1 720 957€ 1 820 434€ 1 700 774€ 1 545 446€ 1 008 083€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 910 € 23 508 € 96 € 36 732 € 11 880 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 167€ 16 841€ 27 042€ 8 664€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 282€ 5 928€ 96€ 9 188€ 3 050€
19
E.4.
Sociálne náklady
461€ 739€ 502€ 166€
20
F.
Dane a poplatky
269€ 298€ 291€ 861€ 190€ 253€ 448€ 290€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 154€ 28 691€ 19 788€ 22 273€ 19 956€ 18 871€ 9 244€ 8 401€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 154€ 28 691€ 19 788€ 22 273€ 19 956€ 18 871€ 9 244€ 8 401€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 723€ 6 041€ 6 253€ 2 186€ 2 553€ 2 811€ 2 690€ 2 440€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
603 271 € 898 993 € 701 753 € 692 502 € 595 409 € 606 119 € 646 273 € 508 379 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
649 417 € 889 478 € 721 633 € 719 288 € 626 232 € 610 711 € 668 535 € 515 622 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 567 € 20 283 € 11 505 € 7 622 € 10 608 € 14 044 € 8 333 € 5 311 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 567 € 20 283 € 11 505 € 7 622 € 10 608 € 14 044 € 8 333 € 5 311 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
13 567€ 20 283€ 11 505€ 7 622€ 10 608€ 14 044€ 8 333€ 5 311€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
460 € 283 € 195 € 410 € 806 € 1 249 € 229 € 1 044 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
221 € 689 € 1 140 € 115 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
221€ 1 140€ 115€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
689€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
460€ 283€ 195€ 189€ 117€ 109€ 114€ 1 044€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
13 107 € 20 000 € 11 310 € 7 212 € 9 802 € 12 795 € 8 104 € 4 267 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
616 378 € 918 993 € 713 063 € 699 714 € 605 211 € 618 914 € 654 377 € 512 646 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
129 801 € 192 794 € 150 016 € 146 929 € 132 955 € 137 389 € 144 019 € 117 945 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
128 424€ 194 698€ 150 016€ 146 929€ 132 955€ 137 389€ 144 019€ 117 945€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 377€ -1 904€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
486 577 € 726 199 € 563 047 € 552 785 € 472 256 € 481 525 € 510 358 € 394 701 €