Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aerospace International Group s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
500 € 514 570 € 335 250 € 1 067 670 € 4 422 771 € 6 465 147 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
500€ 514 570€ 335 250€ 1 067 670€ 4 422 771€ 6 465 147€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
489 356 € 561 604 € 554 875 € 1 055 531 € 7 530 765 € 15 945 302 € 7 503 314 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 705€ 5 191€ 10 164€ 15 352€ 13 586€ 30 310€ 24 101€
10
B.2
Služby
485 651€ 556 413€ 544 711€ 1 040 179€ 7 517 179€ 15 914 992€ 7 479 213€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-489 356 € -561 104 € -40 305 € -720 281 € -6 463 095 € -11 522 531 € -1 038 167 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
32 366 € 23 801 € 25 848 € 22 343 € 21 727 € 22 608 € 17 242 €
13
C.1
Mzdové náklady
23 434€ 17 107€ 17 979€ 15 578€ 15 641€ 16 290€ 12 335€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 248€ 6 021€ 6 328€ 5 483€ 5 506€ 5 734€ 4 335€
16
C.4
Sociálne náklady
684€ 673€ 1 541€ 1 282€ 580€ 584€ 572€
17
D
Dane a poplatky
132€ 331€ 2 168€ 191€ 203€ 225€ 236€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 121€ 1 460€ 1 531€ 1 531€ 1 388€ 483€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 120 889€ 1 525 440€ 595 449€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41€ 4€ 973 596 725€ 13€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 626€ 526€ 10 264€ 6 642€ 1 003 495 012€ 12 468€ 8 749€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-525 560 € -587 218 € -80 116 € -750 988 € -34 263 811 € -13 083 755 € -1 659 830 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 18€ 93 843€ 4 977 063€ 295 038€ 116€
39
N
Nákladové úroky
5€
40
XI.
Kurzové zisky
643€ 307 150€ 829 887€ 2 430 266€ 32 978 760€ 10 666 510€ 158 139€
41
O
Kurzové straty
2 355 970€ 139 135€ 858 890€ 1 137 260€ 16 492€ 10 430€ 115 454€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 096€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 067€ 7 284€ 6 536€ 9 823€ 92 660€ 21 818€ 2 540€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 360 393 € 160 731 € -35 526 € 1 377 026 € 37 850 767 € 10 929 300 € 40 261 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-2 885 953 € -426 487 € -115 642 € 626 038 € 3 586 956 € -2 154 455 € -1 619 569 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 883 € 7 736 € 718 610 € -330 672 € -130 977 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 883€ 2 894€ 256 856€ 4 925€ 22€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
4 842€ 461 754€ -335 597€ -130 999€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-2 885 953 € -426 487 € -118 525 € 618 302 € 2 868 346 € -1 823 783 € -1 488 592 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-2 885 953 € -426 487 € -115 642 € 626 038 € 3 586 956 € -2 154 455 € -1 619 569 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-2 885 953 € -426 487 € -118 525 € 618 302 € 2 868 346 € -1 823 783 € -1 488 592 €