Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 084 401€ 3 902 292€ 3 947 565€ 4 177 184€ 3 820 232€ 3 657 881€ 4 163 209€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 149 090 € 3 907 286 € 3 969 843 € 4 244 734 € 3 861 044 € 3 729 725 € 4 255 890 € 3 536 909 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 988 509€ 3 767 084€ 3 780 912€ 4 021 331€ 3 709 626€ 3 590 173€ 4 136 230€ 3 461 871€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
11 092€ 19 021€
05
III.
Tržby z predaja služieb
95 892€ 112 373€ 131 664€ 124 626€ 94 864€ 53 696€ 5 054€ 1 908€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 647€ 31 224€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 750€ 4 583€ 1 250€ 7 750€ 500€ 24 583€ 17 767€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 939€ 17 599€ 56 017€ 91 027€ 56 054€ 61 273€ 54 523€ 54 109€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 789 120 € 3 831 145 € 3 987 855 € 4 190 910 € 3 814 473 € 3 586 632 € 4 047 474 € 3 416 900 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 575 339€ 2 660 012€ 2 724 547€ 2 928 993€ 2 632 894€ 2 622 069€ 3 039 076€ 2 449 461€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
108 138€ 101 634€ 91 497€ 85 056€ 89 141€ 86 817€ 138 365€ 155 842€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-9 347€ 1 622€ 14 122€ 37 420€
14
D.
Služby
661 750€ 574 292€ 695 862€ 765 199€ 725 265€ 481 610€ 487 408€ 481 253€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
343 598 € 379 132 € 348 846 € 263 770 € 232 180 € 221 193 € 227 992 € 215 330 €
16
E.1.
Mzdové náklady
245 953€ 271 357€ 251 569€ 190 451€ 169 142€ 158 510€ 160 157€ 150 604€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
85 460€ 94 181€ 84 346€ 60 926€ 51 896€ 51 661€ 55 632€ 52 713€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 185€ 13 594€ 12 931€ 12 393€ 11 142€ 11 022€ 12 203€ 12 013€
20
F.
Dane a poplatky
5 119€ 1 174€ 4 069€ 4 479€ 3 319€ 3 433€ 4 598€ 5 183€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 823€ 65 904€ 87 079€ 78 457€ 82 148€ 94 294€ 95 186€ 93 347€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
54 823€ 65 904€ 87 079€ 78 457€ 82 148€ 94 294€ 95 186€ 93 347€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
898€ 940€ 3 263€ 14 115€ 4 240€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 751€ -14 670€ 6 453€ 9 835€ -1 087€ 7 886€ 17 758€ -1 051€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 051€ 61 105€ 29 502€ 55 121€ 36 491€ 28 647€ 22 976€ 13 295€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
359 970 € 76 141 € -18 012 € 53 824 € 46 571 € 143 093 € 208 416 € 120 009 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
748 521 € 547 544 € 400 670 € 366 709 € 343 068 € 415 953 € 518 751 € 396 244 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 € 1 890 € 790 € 6 895 € 1 342 € 5 777 € 409 € 5 691 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
325 € 373 € 508 € 1 093 € 1 342 € 3 325 € 315 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
325€ 373€ 508€ 1 093€ 1 342€ 3 325€ 315€
42
XII.
Kurzové zisky
-308€ 1 517€ 127€ 5 802€ 2 451€ 24€ 4 442€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
155€ 70€ 1 249€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
31 632 € 31 130 € 28 654 € 25 203 € 18 602 € 33 728 € 33 811 € 46 201 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 336€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 066 € 12 406 € 13 693 € 12 700 € 10 553 € 12 596 € 18 303 € 22 223 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 066€ 12 406€ 13 693€ 12 700€ 10 553€ 12 596€ 18 303€ 22 223€
52
O.
Kurzové straty
14 449€ 9 922€ 10 222€ 2 220€ 4 013€ 11 807€ 9 273€ 9 449€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 117€ 8 802€ 4 739€ 10 283€ 4 036€ 5 989€ 6 235€ 14 529€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-31 615 € -29 240 € -27 864 € -18 308 € -17 260 € -27 951 € -33 402 € -40 510 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
328 355 € 46 901 € -45 876 € 35 516 € 29 311 € 115 142 € 175 014 € 79 499 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
76 823 € 11 655 € -17 769 € 33 055 € 12 803 € 29 835 € 43 677 € 23 106 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
73 744€ 10 077€ 13 325€ 15 698€ 46 670€ 43 677€ 23 106€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 079€ 1 578€ -17 769€ 19 730€ -2 895€ -16 835€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
251 532 € 35 246 € -28 107 € 2 461 € 16 508 € 85 307 € 131 337 € 56 393 €