Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 988 509€ 3 767 084€ 3 780 912€ 4 021 331€ 3 709 626€ 3 590 173€ 4 136 230€ 3 480 893€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 575 339€ 2 660 012€ 2 724 547€ 2 928 993€ 2 632 894€ 2 622 069€ 3 039 076€ 2 433 625€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 413 170 € 1 107 072 € 1 056 365 € 1 092 338 € 1 076 732 € 968 104 € 1 097 154 € 1 047 268 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
95 892 € 118 020 € 131 664 € 124 626 € 94 864 € 53 696 € 47 370 € 1 907 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
95 892€ 112 373€ 131 664€ 124 626€ 94 864€ 53 696€ 16 146€ 1 907€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 647€ 31 224€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
760 541 € 677 548 € 787 359 € 850 255 € 828 528 € 605 847 € 625 773 € 635 363 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
108 138€ 101 634€ 91 497€ 85 056€ 89 141€ 86 817€ 138 365€ 157 719€
10
B.2
Služby
661 750€ 574 292€ 695 862€ 765 199€ 725 265€ 481 610€ 487 408€ 477 644€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
748 521 € 547 544 € 400 670 € 366 709 € 343 068 € 415 953 € 518 751 € 413 812 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
343 598 € 379 132 € 348 846 € 263 770 € 232 180 € 221 193 € 227 992 € 214 180 €
13
C.1
Mzdové náklady
245 953€ 271 357€ 251 569€ 190 451€ 169 142€ 158 510€ 160 157€ 150 604€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
85 460€ 94 181€ 84 346€ 60 926€ 51 896€ 51 661€ 55 632€ 52 713€
16
C.4
Sociálne náklady
12 185€ 13 594€ 12 931€ 12 393€ 11 142€ 11 022€ 12 203€ 10 863€
17
D
Dane a poplatky
5 119€ 1 174€ 4 069€ 4 479€ 3 319€ 3 433€ 4 598€ 5 183€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 823€ 65 904€ 87 079€ 78 457€ 82 148€ 94 294€ 95 186€ 94 703€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 750€ 4 583€ 1 250€ 7 750€ 500€ 24 583€ 17 767€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
898€ 940€ 3 263€ 14 115€ 4 240€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 751€ -14 670€ 6 453€ 9 835€ -1 087€ 7 886€ 17 758€ -1 051€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 939€ 17 599€ 56 017€ 91 027€ 56 054€ 61 273€ 54 523€ 38 682€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
47 051€ 61 105€ 29 502€ 55 121€ 36 491€ 28 647€ 22 976€ 13 295€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
359 970 € 76 141 € -18 012 € 53 824 € 46 571 € 143 093 € 208 416 € 121 944 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
3 336€
38
X.
Výnosové úroky
325€ 373€ 508€ 1 093€ 1 342€ 3 325€ 315€
39
N
Nákladové úroky
10 066€ 12 406€ 13 693€ 12 700€ 10 553€ 12 596€ 18 303€ 16 811€
40
XI.
Kurzové zisky
-308€ 1 517€ 127€ 5 802€ 2 451€ 24€ 4 442€
41
O
Kurzové straty
14 449€ 9 922€ 10 222€ 2 220€ 4 013€ 11 807€ 9 273€ 9 476€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
155€ 70€ 1 249€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 117€ 8 802€ 4 739€ 10 283€ 4 036€ 5 989€ 6 235€ 14 052€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-31 615 € -29 240 € -27 864 € -18 308 € -17 260 € -27 951 € -33 402 € -34 648 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
328 355 € 46 901 € -45 876 € 35 516 € 29 311 € 115 142 € 175 014 € 87 296 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
76 823 € 11 655 € -17 769 € 33 055 € 12 803 € 29 835 € 43 677 € 23 913 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
73 744€ 10 077€ 13 325€ 15 698€ 46 670€ 43 677€ 23 913€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 079€ 1 578€ -17 769€ 19 730€ -2 895€ -16 835€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
251 532 € 35 246 € -28 107 € 2 461 € 16 508 € 85 307 € 131 337 € 63 383 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
328 355 € 46 901 € -45 876 € 35 516 € 29 311 € 115 142 € 175 014 € 87 296 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
251 532 € 35 246 € -28 107 € 2 461 € 16 508 € 85 307 € 131 337 € 63 383 €