Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
287 613 € 267 088 € 240 565 € 284 546 € 298 017 € 290 920 € 327 012 € 241 847 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
287 613€ 267 088€ 240 565€ 284 546€ 298 017€ 290 920€ 327 012€ 241 847€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
166 378 € 257 967 € 258 748 € 241 333 € 245 008 € 248 501 € 220 962 € 226 027 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 958€ 1 183€ 1 417€ 1 466€ 2 649€ 1 759€ 3 507€ 6 843€
11
C.
Služby
29 602€ 35 569€ 37 186€ 20 208€ 17 162€ 21 262€ 15 570€ 17 295€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
448€ 602€ 369€ 355€ 359€ 1 063€ 337€ 340€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
134 370€ 220 113€ 219 776€ 219 304€ 224 838€ 224 357€ 201 548€ 201 549€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
500€ 60€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
121 235 € 9 121 € -18 183 € 43 213 € 53 009 € 42 419 € 106 050 € 15 820 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
256 053 € 230 336 € 201 962 € 262 872 € 278 206 € 267 899 € 307 935 € 217 709 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 3 € 2 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 2€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
43 306 € 47 486 € 38 616 € 20 326 € 26 036 € 31 603 € 62 200 € 107 760 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
43 167€ 47 352€ 38 491€ 19 611€ 25 322€ 31 421€ 62 038€ 106 995€
32
N.
Kurzové straty
5€ 1€ 8€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139€ 134€ 125€ 715€ 714€ 177€ 161€ 757€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-43 306 € -47 486 € -38 616 € -20 326 € -26 035 € -31 600 € -62 198 € -107 758 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
77 929 € -38 365 € -56 799 € 22 887 € 26 974 € 10 819 € 43 852 € -91 938 €
36
P.
Daň z príjmov
11 396€ 960€ 2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
66 533 € -38 365 € -56 799 € 21 927 € 24 094 € 10 819 € 43 852 € -91 938 €