Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 044 750 € 2 662 705 € 3 070 080 € 3 219 096 € 2 844 678 € 2 795 758 € 3 001 708 € 3 123 660 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 731 015 € 1 878 298 € 2 025 581 € 2 172 864 € 2 320 147 € 2 467 430 € 2 614 713 € 2 761 996 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 731 015 € 1 878 298 € 2 025 581 € 2 172 864 € 2 320 147 € 2 467 430 € 2 614 713 € 2 761 996 €
012
A.II.1
Pozemky
160 000€ 160 000€ 160 000€ 160 000€ 160 000€ 160 000€ 160 000€ 160 000€
013
A.II.2
Stavby
1 571 015€ 1 718 298€ 1 865 581€ 2 012 864€ 2 160 147€ 2 307 430€ 2 454 713€ 2 601 996€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
312 747 € 783 496 € 1 043 586 € 1 045 206 € 524 278 € 327 339 € 386 006 € 360 675 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
214 757 € 761 744 € 988 412 € 1 032 546 € 512 369 € 309 090 € 362 456 € 360 477 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
202 111€ 39 323€ 260 128€ 263 766€ 257 895€ 7 093€ 8 046€ 6 122€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
9 480€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
245 883€ 245 883€ 324 107€ 324 107€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 166€ 13 115€ 2 338€ 4 858€ 1 552€ 10 884€ 73€ 18€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
709 306€ 725 946€ 763 922€ 7 039€ 45 230€ 30 230€ 30 230€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
97 990 € 21 752 € 55 174 € 12 660 € 11 909 € 18 249 € 23 550 € 198 €
056
B.IV.1
Peniaze
49€ 77€ 7 077€ 2 077€ 1 577€ 1 577€ 17€ 198€
057
B.IV.2
Účty v bankách
97 941€ 21 675€ 48 097€ 10 583€ 10 332€ 16 672€ 23 533€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
988 € 911 € 913 € 1 026 € 253 € 989 € 989 € 989 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
988€ 911€ 913€ 1 026€ 253€ 989€ 989€ 989€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 044 750 € 2 662 705 € 3 070 080 € 3 219 096 € 2 844 678 € 2 795 758 € 3 001 708 € 3 123 660 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
164 047 € -181 939 € 60 130 € 34 952 € 20 999 € 35 528 € 30 904 € 614 493 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 706 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 706 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
190 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
190 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
35 332 € 35 332 € 35 332 € 35 332 € 35 332 € 35 332 € 35 331 € 60 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
35 332€ 35 332€ 35 332€ 35 332€ 35 332€ 35 332€ 35 331€ 60€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-222 271 € -165 896 € -5 380 € -19 333 € -5 764 € -9 428 € -127 478 € -260 041 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
68 390€ 68 390€ 13 953€ 133 692€ 1 129€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-290 661€ -234 286€ -19 333€ -19 333€ -5 764€ -9 428€ -261 170€ -261 170€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
155 986 € -56 375 € 25 178 € 13 953 € -13 569 € 4 624 € 118 051 € 167 835 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 180 703 € 2 074 644 € 2 169 950 € 2 274 144 € 1 843 679 € 1 710 230 € 1 850 804 € 1 319 167 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 946 € 1 674 € 2 721 € 1 645 € 2 951 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
946€ 674€ 1 221€ 1 645€ 2 951€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 000€ 1 000€ 1 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
358 € 625 510 € 625 486 € 625 462 € 625 427 € 598 366 € 596 574 € 131 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
358€ 336€ 312€ 288€ 253€ 214€ 181€ 131€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
625 174€ 625 174€ 625 174€ 625 174€ 598 152€ 596 393€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
500 678 € 616 246 € 559 379 € 488 069 € 366 980 € 134 026 € 112 585 € 3 802 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
66 735€ 70 534€ 109 261€ 118 567€ 102 789€ 66 028€ 1 410€ 20€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
17€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
420 893€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 022€ 105 246€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
247€ 277€ 210€ 197€ -561€ -394€ 399€ 659€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
126€ 144€ 106€ 98€ 308€ 323€ 153€ 379€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 677€ 9 385€ 960€ 1 058€ 152€ 59€ 204€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
545 291€ 440 417€ 368 247€ 263 386€ 40 895€ 5 301€ 2 540€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
677 721 € 831 214 € 982 364 € 1 160 613 € 851 272 € 977 838 € 1 140 000 € 1 312 283 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
514 511€ 831 214€ 982 364€ 1 160 600€ 851 260€ 1 013 948€ 1 186 217€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
163 210€ 13€ 12€ 977 838€ 126 052€ 126 066€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
700 000 € 770 000 € 840 000 € 910 000 € 980 000 € 1 050 000 € 1 120 000 € 1 190 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
630 000€ 700 000€ 770 000€ 1 050 000€ 1 120 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
70 000€ 70 000€ 70 000€ 910 000€ 980 000€ 1 050 000€ 70 000€ 70 000€