Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GESTUS Investments, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
296 287 € 251 698 € 292 691 € 285 654 € 214 953 € 337 593 € 340 141 € 379 610 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
296 287€ 251 698€ 292 691€ 285 654€ 214 953€ 337 593€ 340 141€ 379 610€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
64 942 € 101 094 € 59 242 € 56 591 € 25 633 € 102 433 € 34 300 € 27 869 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 089€ 26 333€ 8 167€ 796€
10
B.2
Služby
63 853€ 74 761€ 51 075€ 55 795€ 25 633€ 102 433€ 34 300€ 27 869€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
231 345 € 150 604 € 233 449 € 229 063 € 189 320 € 235 160 € 305 841 € 351 741 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
13 140 € 4 564 € 6 312 € 8 006 € 9 948 € 8 320 € 11 099 € 14 756 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 636€ 3 730€ 4 874€ 6 257€ 7 330€ 6 130€ 8 173€ 10 870€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 392€ 809€ 1 414€ 1 714€ 2 579€ 2 157€ 2 876€ 3 826€
16
C.4
Sociálne náklady
112€ 25€ 24€ 35€ 39€ 33€ 50€ 60€
17
D
Dane a poplatky
27 339€ 19 556€ 15 474€ 36 023€ 12 730€ 11 173€ 11 173€ 11 173€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
147 283€ 147 283€ 147 283€ 147 283€ 147 283€ 147 283€ 147 283€ 147 283€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 156€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
911 531€ 768 114€ 70 000€ 79 593€ 70 004€ 70 000€ 70 000€ 70 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
705 063€ 712 757€ 4 728€ 5 260€ 5 487€ 8 892€ 4 666€ 6 304€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
250 051 € 34 558 € 129 652 € 112 084 € 88 032 € 129 492 € 201 620 € 242 225 €
38
X.
Výnosové úroky
320€ 9 800€ 2€ 1€ 4€ 3€ 20€
39
N
Nákladové úroky
66 935€ 90 142€ 104 259€ 93 941€ 88 144€ 109 125€ 65 505€ 58 511€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
745€ 791€ 630€ 3 232€ 12 498€ 15 747€ 18 066€ 15 896€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-67 360 € -90 933 € -95 089 € -97 171 € -100 641 € -124 868 € -83 568 € -74 387 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
182 691 € -56 375 € 34 563 € 14 913 € -12 609 € 4 624 € 118 052 € 167 838 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 705 € 9 385 € 960 € 960 € 1 € 3 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
26 705€ 9 385€ 960€ 960€ 1€ 3€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
155 986 € -56 375 € 25 178 € 13 953 € -13 569 € 4 624 € 118 051 € 167 835 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
182 691 € -56 375 € 34 563 € 14 913 € -12 609 € 4 624 € 118 052 € 167 838 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
155 986 € -56 375 € 25 178 € 13 953 € -13 569 € 4 624 € 118 051 € 167 835 €