Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTOM V, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 243 241 € 1 218 407 € 1 281 594 € 1 239 841 € 1 223 164 € 1 037 411 € 1 193 135 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 211 640€ 1 180 314€ 1 246 952€ 1 201 355€ 1 176 345€ 1 004 300€ 1 150 738€
07
II.3
Aktivácia
31 601€ 38 093€ 34 642€ 38 486€ 46 819€ 33 111€ 42 397€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
982 985 € 873 990 € 760 981 € 902 032 € 895 993 € 713 768 € 902 799 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
658 709€ 614 096€ 585 777€ 683 193€ 671 505€ 561 639€ 674 152€
10
B.2
Služby
331 689€ 259 894€ 175 204€ 218 839€ 217 075€ 164 541€ 228 647€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
260 256 € 344 417 € 520 613 € 337 809 € 327 171 € 323 643 € 290 336 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
47 057 € 44 956 € 23 595 € 23 176 € 24 858 € 31 033 € 69 981 €
13
C.1
Mzdové náklady
33 894€ 32 405€ 16 677€ 16 571€ 16 351€ 22 052€ 49 237€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 930€ 11 406€ 5 807€ 5 556€ 6 226€ 7 750€ 18 333€
16
C.4
Sociálne náklady
1 233€ 1 145€ 1 111€ 1 049€ 2 281€ 1 231€ 2 411€
17
D
Dane a poplatky
6 916€ 7 281€ 2 811€ 2 350€ 2 443€ 2 913€ 2 389€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
108 827€ 109 303€ 109 785€ 109 785€ 105 153€ 102 371€ 178 145€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 200€ 13 727€ 31 742€ 67 667€ 360 511€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 595€ 30 742€ 65 625€ 353 494€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 686€ 1 830€ 1 165€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 299€ 49 377€ 6 087€ 1 495€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 017€ 10 044€ 10 370€ 30 820€ 58 871€ 18 547€ 10 863€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
87 439 € 174 033 € 374 052 € 186 109 € 187 909 € 175 078 € 36 305 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 877€ 7 278€ 9 653€ 11 736€ 11 483€ 11 082€ 12 997€
38
X.
Výnosové úroky
18 945€ 17 500€ 16 346€ 600€ 706€ 712€ 3 128€
39
N
Nákladové úroky
135 211€ 134 401€ 140 010€ 147 018€ 155 234€ 163 059€ 168 758€
41
O
Kurzové straty
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 230€ 1 261€ 1 279€ 1 901€ 1 599€ 2 031€ 1 913€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-122 373 € -125 440 € -134 596 € -160 055 € -167 612 € -175 460 € -180 540 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-34 934 € 48 593 € 239 456 € 26 054 € 20 297 € -382 € -144 235 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
274 € 2 880 € 2 994 € 2 881 € 2 881 € 220 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
274€ 2 880€ 2 994€ 2 881€ 2 881€ 220€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-35 208 € 48 593 € 236 576 € 23 060 € 17 416 € -3 263 € -144 455 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-34 934 € 48 593 € 239 456 € 26 054 € 20 297 € -382 € -144 235 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-35 208 € 48 593 € 236 576 € 23 060 € 17 416 € -3 263 € -144 455 €