Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s. [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-28,7 % -26,1 % 0,0 % -2,3 % 0,1 %
Návratnosť aktív (ROA)
-21,0 % -20,5 % 0,0 % -2,1 % 0,1 %
Zisková marža
-33,4 % -33,8 % 0,0 % -2,7 % 0,1 %
Celková zadlženosť
26,8 % 21,5 % 8,9 % 7,4 % 6,8 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý cash flow
Úročený dlh
Celkový dlh
Krátkodobý dlh
Čistý dlh
Marže
EBITDA marža
Prevádzková marža
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Podiel dlhu k celkovým aktívam
Stupeň samofinancovania
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
Finančná páka
Úverová zaťaženosť
Ukazovatele likvidity
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Úverová zadlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre