Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIN SNINA, s.r.o. v konkurze

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
30.04.2020
01.01.2019
30.04.2019
01.01.2018
31.12.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
15 840 € 15 840 € 40 350 € 129 389 € 130 974 € 121 909 € 118 995 € 113 329 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 229 € 4 479 € 1 891 € 2 879 € 3 867 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 229 € 4 479 € 1 891 € 2 879 € 3 867 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 229€ 4 479€ 1 891€ 2 879€ 3 867€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 840 € 15 840 € 37 121 € 124 910 € 130 974 € 120 018 € 116 116 € 109 462 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
16 596 € 31 381 € 31 718 € 24 636 € 18 019 € 16 210 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
18 019€ 16 210€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
122 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 191 € 89 683 € 84 216 € 85 935 € 86 665 € 82 559 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 864€ 59 939€ 59 118€ 58 176€ 50 779€ 45 832€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
35 886€ 34 987€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 327€ 615€ 8€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 740€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
29 129€ 25 090€ 27 759€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
15 840 € 15 840 € 15 212 € 3 846 € 15 040 € 9 447 € 11 432 € 10 693 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 840€ 15 840€ 15 212€ 3 846€ 15 040€ 9 447€ 3 485€ 10 693€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 947€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 15 840 € 15 840 € 40 350 € 129 389 € 130 974 € 121 909 € 118 995 € 113 329 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-33 439 € -33 439 € -33 439 € -8 179 € 83 485 € 77 706 € 70 374 € 68 386 € 58 564 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-40 078 € -14 818 € -14 818 € 31 466 € 71 065 € 63 729 € 53 776 € 51 925 € 44 117 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
53 020€ 45 212€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 095€ -1 095€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-25 260 € -25 260 € -46 284 € 5 781 € 7 338 € 9 959 € 9 822 € 7 808 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
33 439 € 49 279 € 49 279 € 48 529 € 45 904 € 53 268 € 51 535 € 50 609 € 54 765 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
33 439 € 49 279 € 49 279 € 48 529 € 45 904 € 53 268 € 51 535 € 50 609 € 45 756 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
33 439€ 49 279€ 49 279€ 47 779€ 43 207€ 51 832€ 50 002€ 48 313€ 43 552€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
750€ 1 680€ 1 351€ 1 324€ 850€ 577€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
78€ 267€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 017€ 85€ 209€ 1 368€ 1 360€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 009 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
9 009€