Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UTS - United Technical Services, spol. s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
312 758 € 470 030 € 1 259 385 € 706 546 € 2 491 292 € 1 559 059 € 3 927 626 € 2 442 977 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
245 777 € 266 685 € 298 015 € 329 351 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
245 777 € 266 685 € 298 015 € 329 351 €
013
A.II.2
Stavby
233 131€ 252 506€ 271 881€ 291 256€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 646€ 14 179€ 26 134€ 38 095€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
312 758 € 469 952 € 1 258 845 € 705 421 € 2 244 848 € 1 291 110 € 3 628 483 € 2 112 522 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 706 € 565 852 € 1 989 174 € 1 053 758 € 3 331 167 € 1 775 146 €
039
B.I.5
Tovar
2 706€ 565 852€ 1 989 174€ 1 053 758€ 3 331 167€ 1 775 146€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 220 € 5 104 € 411 660 € 61 795 € 118 926 € 127 447 € 181 250 € 79 334 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 362 € 2 155 € 393 944 € 40 728 € 106 865 € 95 357 € 107 196 € 38 875 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 362€ 2 155€ 393 944€ 40 728€ 106 865€ 95 357€ 107 196€ 38 875€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
12 517€ 2 608€ 16 303€ 16 940€ 10 200€ 30 637€ 73 454€ 39 859€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
341€ 341€ 1 413€ 4 127€ 1 861€ 1 453€ 600€ 600€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
297 538 € 464 848 € 844 479 € 77 774 € 136 748 € 109 905 € 116 066 € 258 042 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 275€ 858€ 1 360€ 13€ 753€ 5 143€ 12 063€ 260€
073
B.V.2.
Účty v bankách
288 263€ 463 990€ 843 119€ 77 761€ 135 995€ 104 762€ 104 003€ 257 782€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
78 € 540 € 1 125 € 667 € 1 264 € 1 128 € 1 104 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
78€ 540€ 1 125€ 667€ 1 264€ 1 128€ 1 104€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
312 758 € 470 030 € 1 259 385 € 706 546 € 2 491 292 € 1 559 059 € 3 927 626 € 2 442 977 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
297 246 € -3 290 483 € -2 927 792 € -3 173 695 € -1 525 994 € -1 564 779 € 539 035 € 637 602 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 697 987 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
3 691 347€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 297 787 € -2 935 096 € -2 896 733 € -2 387 782 € -1 572 083 € 531 731 € 630 298 € 523 808 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
531 731€ 630 298€ 523 808€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 297 787€ -2 935 096€ -2 896 733€ -2 387 782€ -1 572 083€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-103 618 € -362 691 € -38 363 € -793 217 € 38 785 € -2 103 814 € -98 567 € 106 490 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 512 € 3 760 513 € 4 187 177 € 3 880 241 € 4 004 636 € 3 109 659 € 3 372 879 € 1 788 130 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 491 € 4 979 € 5 294 € 6 303 € 4 196 € 3 951 € 3 669 € 3 418 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 491€ 4 979€ 5 294€ 6 303€ 4 196€ 3 951€ 3 669€ 3 418€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 021 € 3 750 902 € 4 177 517 € 3 856 161 € 3 971 123 € 3 069 984 € 3 343 067 € 1 759 147 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 448 € 3 689 209 € 4 171 675 € 3 844 690 € 3 894 812 € 3 023 137 € 3 342 829 € 1 720 315 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 844 690€ 3 894 812€ 3 023 137€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 448€ 3 689 209€ 4 171 675€ 3 342 829€ 1 720 315€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 200€ 2 200€ 2 134€ 133€ 22 585€ 22 084€ 3€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 725€ 2 725€ 2 096€ 18 778€ 19 712€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 648€ 56 768€ 1 612€ 11 338€ 6 212€ 5 051€ 235€ 38 832€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
28 736€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 632 € 4 366 € 17 777 € 29 317 € 35 724 € 26 143 € 25 565 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 632€ 4 366€ 1 277€ 14 317€ 20 724€ 26 143€ 25 565€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 500€ 15 000€ 15 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
12 650 € 14 179 € 15 712 € 17 245 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
5€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 645€ 14 179€ 15 712€ 17 245€