Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UTS - United Technical Services, spol. s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
-195€ 2 239 688€ 3 526 742€ 4 114 539€ 4 437 823€ 3 310 127€ 4 778 442€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
902 € 2 333 309 € 3 630 650 € 4 118 579 € 4 465 565 € 3 323 183 € 4 781 740 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
-195€ 2 193 917€ 3 097 280€ 3 698 116€ 4 239 483€ 3 142 395€ 4 729 988€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 771€ 429 462€ 416 423€ 198 340€ 167 732€ 48 454€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 927€ 8 333€ 2 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 097€ 81 694€ 95 575€ 1 540€ 27 742€ 13 056€ 3 298€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
102 614 € 307 000 € 2 366 908 € 4 418 382 € 4 063 309 € 6 562 119 € 3 416 432 € 4 624 493 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 213€ 2 324 789€ 3 526 156€ 2 939 531€ 3 348 984€ 2 375 444€ 3 696 248€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15€ 38€ 10 726€ 111 310€ 162 278€ 160 383€ 145 904€ 114 485€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-180 534€ -321 574€ 3 780€ 521 793€ -982€
14
D.
Služby
60 017€ 53 028€ 118 324€ 355 853€ 397 397€ 360 761€ 315 876€ 306 419€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 500 € 39 369 € 85 370 € 475 366 € 526 753 € 541 051 € 534 882 € 468 637 €
16
E.1.
Mzdové náklady
24 078€ 28 131€ 52 889€ 291 526€ 370 024€ 381 138€ 380 172€ 328 286€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 475€ 10 338€ 21 624€ 111 565€ 128 403€ 133 422€ 129 406€ 115 571€
19
E.4.
Sociálne náklady
947€ 900€ 10 857€ 72 275€ 28 326€ 26 491€ 25 304€ 24 780€
20
F.
Dane a poplatky
136€ 695€ 495€ 1 014€ 480€ 542€ 1 776€ 1 041€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 908€ 31 331€ 31 336€ 33 543€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 908€ 31 331€ 31 336€ 33 543€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
245 776€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 092€ 5 491€ 1 482€ 3 323€ 3 770€ 828€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 946€ 210 565€ 2 247€ 22 999€ 8 859€ 1 593 504€ 11 368€ 4 120€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-102 614 € -306 098 € -33 599 € -787 732 € 55 270 € -2 096 554 € -93 249 € 157 247 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-60 032 € -55 474 € -33 617 € -145 003 € 611 553 € 45 902 € 473 885 € 661 290 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
49 € 103 € 74 € 86 € 39 € 30 € 29 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
86 € 29 € 22 € 29 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
86€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
29€ 22€ 29€
42
XII.
Kurzové zisky
49€ 103€ 74€ 10€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 004 € 1 522 € 4 867 € 2 679 € 2 510 € 2 849 € 2 464 € 2 830 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 1 € 28 € 139 € 89 € 38 € 3 € 37 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1€ 1€ 28€ 139€ 89€ 38€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3€ 37€
52
O.
Kurzové straty
2€ 1€ 3 000€ 190€ 27€ 11€ 3€ 35€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 001€ 1 520€ 1 839€ 2 350€ 2 394€ 2 800€ 2 458€ 2 758€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 004 € -1 473 € -4 764 € -2 605 € -2 424 € -2 810 € -2 434 € -2 801 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-103 618 € -307 571 € -38 363 € -790 337 € 52 846 € -2 099 364 € -95 683 € 154 446 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
55 120 € 2 880 € 14 061 € 4 450 € 2 884 € 47 956 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
55 120€ 2 880€ 14 061€ 4 450€ 2 884€ 47 956€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-103 618 € -362 691 € -38 363 € -793 217 € 38 785 € -2 103 814 € -98 567 € 106 490 €