Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hypocentrum finančné služby, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
266€ 634€ 670€ 385€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
516€ 1 245€ 1 787€ 1 316€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-250 € -611 € -1 117 € -931 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
184 806 € 292 860 € 935 928 € 1 181 123 € 1 096 406 € 873 317 € 715 254 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
184 806€ 292 860€ 935 928€ 1 181 123€ 1 096 406€ 873 317€ 715 254€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
200 515 € 312 170 € 873 697 € 1 072 044 € 970 013 € 890 585 € 632 201 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
129€ 56€ 2 274€ 700€ 11€ 534€ 340€
10
B.2
Služby
200 386€ 312 114€ 871 423€ 1 071 344€ 970 002€ 890 051€ 631 861€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-15 709 € -19 310 € 62 231 € 108 829 € 125 782 € -18 385 € 82 122 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
187 € 12 590 € 38 745 € 71 009 € 53 848 € 42 181 € 53 849 €
13
C.1
Mzdové náklady
136€ 9 057€ 28 109€ 51 336€ 38 714€ 30 172€ 38 817€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
48€ 3 258€ 9 614€ 17 512€ 13 594€ 10 620€ 13 738€
16
C.4
Sociálne náklady
3€ 275€ 1 022€ 2 161€ 1 540€ 1 389€ 1 294€
17
D
Dane a poplatky
1 420€ 1 106€ 1 320€ 1 958€ 1 896€ 1 932€ 4 323€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
669€ 6 315€ 4 980€ 948€ 2 918€ 2 928€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-214€ 214€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 942€ 43 927€ 15 721€ 912€ 2 388€ 27 721€ 2 447€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 380€ 1 803€ 10 697€ 1 870€ 1 307€ 3 457€ 2 681€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-9 754 € 8 449 € 21 089 € 29 710 € 70 171 € -41 152 € 20 788 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
27 769€ 2 400€ 8 669€ 6 248€ 1 318€
39
N
Nákladové úroky
26 675€ 3 269€ 21 577€ 0€
41
O
Kurzové straty
32€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 909€ 411€ 847€ 1 702€ 1 311€ 1 013€ 990€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 815 € -411 € -847 € -2 571 € -14 219 € 5 235 € 296 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-15 569 € 8 038 € 20 242 € 27 139 € 55 952 € -35 917 € 21 084 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
332 € 2 880 € 13 430 € 7 531 € 2 880 € 1 876 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
332€ 2 880€ 13 430€ 7 531€ 2 880€ 1 876€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-15 569 € 7 706 € 17 362 € 13 709 € 48 421 € -38 797 € 19 208 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-15 569 € 8 038 € 20 242 € 27 139 € 55 952 € -35 917 € 21 084 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-15 569 € 7 706 € 17 362 € 13 709 € 48 421 € -38 797 € 19 208 €