Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
699 432 € 880 970 € 817 497 € 862 921 € 952 675 € 801 593 € 1 095 959 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
31 558 € 45 337 € 25 047 € 20 655 € 38 105 € 59 809 € 49 516 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
2 543 € 3 596 € 261 € 7 692 €
005
A.I.2
Software
2 543€ 3 596€ 261€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 692€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
29 015 € 41 741 € 25 047 € 20 655 € 38 105 € 59 548 € 41 824 €
013
A.II.2
Stavby
494€ 1 485€ 2 476€ 3 467€ 4 458€ 5 747€ 664€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 521€ 40 256€ 22 571€ 17 188€ 33 647€ 53 801€ 41 160€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
665 181 € 833 385 € 789 167 € 839 263 € 909 235 € 737 817 € 1 041 996 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
275 229 € 341 312 € 251 593 € 256 316 € 325 160 € 225 168 € 427 483 €
035
B.I.1
Materiál
271 011€ 339 988€ 250 230€ 251 547€ 43€ 106€
037
B.I.3
Výrobky
4 218€ 1 324€ 1 363€ 4 769€
039
B.I.5
Tovar
325 160€ 225 125€ 427 377€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
5 011 € 3 975 € 3 837 € 3 765 € 3 391 € 3 301 € 3 301 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 301€ 3 301€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 011€ 3 975€ 3 837€ 3 765€ 3 391€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
145 446 € 301 794 € 253 734 € 338 736 € 233 977 € 113 385 € 271 196 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
142 145 € 298 493 € 235 827 € 335 435 € 230 302 € 104 383 € 246 217 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
142 145€ 298 493€ 235 827€ 335 435€ 230 302€ 104 383€ 246 217€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 672€ 11 623€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 301€ 3 301€ 6 235€ 3 301€ 3 675€ 9 002€ 13 356€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
254 391 € 202 647 €
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
254 391€ 202 647€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
239 495 € 186 304 € 280 003 € 240 446 € 346 707 € 141 572 € 137 369 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 330€ 5 020€ 2 663€ 3 507€ 2 993€ 3 331€ 2 933€
073
B.V.2.
Účty v bankách
235 165€ 181 284€ 277 340€ 236 939€ 343 714€ 138 241€ 134 436€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
2 693 € 2 248 € 3 283 € 3 003 € 5 335 € 3 967 € 4 447 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2€ 16€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 671€ 2 226€ 3 261€ 2 857€ 4 681€ 3 967€ 4 447€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
22€ 22€ 22€ 144€ 638€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
699 432 € 880 970 € 817 497 € 862 921 € 952 675 € 801 593 € 1 095 959 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
612 973 € 739 002 € 694 360 € 688 116 € 779 699 € 653 371 € 923 374 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
617 002 € 672 360 € 666 116 € 557 699 € 631 370 € 901 374 € 985 611 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
617 002€ 672 360€ 666 116€ 557 699€ 631 370€ 901 374€ 985 611€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-26 029 € 44 642 € 6 244 € 108 417 € 126 329 € -270 003 € -84 237 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
86 459 € 141 968 € 123 137 € 174 805 € 172 873 € 148 124 € 172 381 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
7 € 337 € 960 € 1 505 € 1 695 € 2 635 € 3 829 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7€ 337€ 960€ 1 505€ 1 695€ 2 001€ 2 467€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
634€ 1 362€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
73 194 € 121 195 € 107 249 € 160 527 € 163 008 € 84 329 € 158 424 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
41 276 € 79 322 € 73 142 € 124 215 € 134 926 € 62 692 € 123 710 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
41 276€ 79 322€ 73 142€ 124 215€ 134 926€ 62 692€ 123 710€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 234€ 16 677€ 13 172€ 8 684€ 5 615€ 7 935€ 15 779€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 663€ 10 956€ 8 439€ 5 925€ 3 513€ 5 482€ 10 172€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 982€ 14 240€ 10 276€ 21 283€ 18 954€ 8 220€ 8 677€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
39€ 2 220€ 420€ 86€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 258 € 20 436 € 14 928 € 12 773 € 8 170 € 61 160 € 10 128 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 657€ 15 994€ 10 512€ 8 369€ 3 870€ 10 048€ 10 128€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 601€ 4 442€ 4 416€ 4 404€ 4 300€ 51 112€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
103 € 98 € 204 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
103€ 98€ 204€