Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2010
31.03.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 015 035€ 718 235€ 1 428 032€ 1 904 715€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
532 197€ 454 478€ 852 780€ 1 257 874€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
482 838 € 263 757 € 575 252 € 646 841 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
898 953 € 1 415 347 € 975 948 € 618 722 € 52 528 € 70 519 € 67 335 € 120 316 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
896 060€ 1 414 431€ 977 969€ 628 752€ 52 528€ 70 519€ 67 335€ 120 316€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 893€ 916€ -2 021€ -10 030€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
712 753 € 1 149 019 € 786 085 € 565 066 € 219 771 € 232 943 € 277 404 € 279 438 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
433 866€ 767 861€ 526 821€ 337 737€ 29 344€ 54 543€ 63 789€ 61 427€
10
B.2
Služby
278 887€ 381 158€ 259 264€ 227 329€ 190 427€ 178 400€ 213 615€ 218 011€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
186 200 € 266 328 € 189 863 € 53 656 € 315 595 € 101 333 € 365 183 € 487 719 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
360 928 € 347 396 € 280 551 € 166 976 € 153 163 € 328 766 € 412 947 € 441 338 €
13
C.1
Mzdové náklady
259 178€ 252 010€ 203 755€ 119 064€ 111 284€ 193 176€ 300 469€ 333 591€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
91 168€ 87 773€ 70 682€ 44 702€ 38 403€ 76 105€ 102 167€ 98 066€
16
C.4
Sociálne náklady
10 582€ 7 613€ 6 114€ 3 210€ 3 476€ 59 485€ 10 311€ 9 681€
17
D
Dane a poplatky
1 084€ 964€ 643€ 563€ 2 287€ 1 782€ 1 594€ 1 278€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 780€ 12 522€ 18 191€ 19 939€ 21 705€ 30 374€ 27 663€ 24 848€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
348 984€ 396 517€ 315 739€ 637 709€ 1 714€ 11 568€ 21 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
179 893€ 248 126€ 192 520€ 377 601€ 6 134€ 11 685€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 596€ 3 958€ 2 639€ 8 842€ -3 767€ 3 767€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 528€ 826€ 3 392€ 2 174€ 937€ 1 533€ 17 148€ 16 826€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 786€ 5 325€ 4 813€ 4 699€ 3 720€ 19 801€ 31 704€ 6 118€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-26 355 € 45 380 € 9 637 € 123 761 € 128 529 € -268 656 € -85 196 € 30 963 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
254 046€ 150 000€ 100 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
254 390€ 149 692€ 99 765€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
1 437€ 1 419€ 992€
38
X.
Výnosové úroky
25€ 25€ -46€ 261€ 650€ 120€ 132€ 28€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 4€
41
O
Kurzové straty
16€ 7€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
415€ 474€ 526€ 584€ 659€ 755€ 771€ 3 022€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-406 € -444 € -572 € -330 € -343 € 1 110 € 1 019 € -2 002 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-26 761 € 44 936 € 9 065 € 123 431 € 128 186 € -267 546 € -84 177 € 28 961 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-732 € 294 € 2 821 € 15 014 € 1 857 € 2 457 € 60 € 8 213 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
303€ 431€ 2 894€ 15 387€ 5 882€ 3 185€ 253€ 7 943€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 035€ -137€ -73€ -373€ -4 025€ -728€ -193€ 270€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-26 029 € 44 642 € 6 244 € 108 417 € 126 329 € -270 003 € -84 237 € 20 748 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-26 761 € 44 936 € 9 065 € 123 431 € 128 186 € -267 546 € -84 177 € 28 961 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-26 029 € 44 642 € 6 244 € 108 417 € 126 329 € -270 003 € -84 237 € 20 748 €