Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 820€ 879€ 182€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 930€ 878€ 326€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-4 110 € 1 € -144 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 187 584 € 1 141 832 € 922 081 € 772 997 € 952 155 € 738 589 € 926 573 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 187 584€ 1 141 832€ 922 081€ 772 997€ 952 155€ 738 589€ 926 573€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
613 948 € 638 010 € 489 157 € 414 375 € 569 036 € 450 345 € 555 694 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 045€ 52 165€ 40 285€ 30 648€ 31 052€ 32 712€ 53 407€
10
B.2
Služby
573 903€ 585 845€ 448 872€ 383 727€ 537 984€ 417 633€ 502 287€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
573 636 € 503 822 € 428 814 € 358 622 € 383 120 € 288 100 € 370 879 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
520 245 € 474 714 € 406 658 € 341 085 € 349 596 € 260 311 € 278 637 €
13
C.1
Mzdové náklady
375 893€ 341 693€ 293 759€ 247 610€ 253 783€ 188 458€ 200 006€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
128 788€ 119 471€ 100 919€ 84 493€ 86 506€ 64 993€ 71 087€
16
C.4
Sociálne náklady
15 564€ 13 550€ 11 980€ 8 982€ 9 307€ 6 860€ 7 544€
17
D
Dane a poplatky
658€ 872€ 1 383€ 1 586€ 1 273€ 2 116€ 1 467€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 033€ 8 657€ 17 332€ 21 559€ 22 682€ 19 516€ 16 570€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 417€ 9 750€ 19 083€ 6 667€ 3 667€ 10 076€ 4 250€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 632€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 844€ 1 896€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 928€ 614€ 863€ 747€ 1 436€ 763€ 8 307€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27€ 1 916€ 337€ 193€ 534€ 226€ 772€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
55 174 € 26 131 € 10 418 € 1 613 € 14 138 € 16 770 € 85 990 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
74€ 1 576€ 2 887€ 3 780€ 2 729€ 379€ 902€
40
XI.
Kurzové zisky
5€
41
O
Kurzové straty
9€ 16€ 3€ 51€ 18€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
925€ 2 878€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 846€ 4 255€ 6 735€ 5 613€ 5 700€ 5 682€ 5 748€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 929 € -5 847 € -8 697 € -6 517 € -8 421 € -6 110 € -6 666 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
51 245 € 20 284 € 1 721 € -4 904 € 5 717 € 10 660 € 79 324 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 949 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 725 € 3 259 € 18 805 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 949€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 3 381€ 3 258€ 18 835€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-656€ 1€ -30€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
51 245 € 20 284 € 1 721 € -4 904 € 5 717 € 10 660 € 79 324 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €