Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 820€ 879€ 182€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 798€ 12 930€ 878€ 326€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-8 798 € -4 110 € 1 € -144 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 205 679 € 1 187 584 € 1 141 832 € 922 081 € 772 997 € 952 155 € 738 589 € 926 573 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 205 679€ 1 187 584€ 1 141 832€ 922 081€ 772 997€ 952 155€ 738 589€ 926 573€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
467 430 € 613 948 € 638 010 € 489 157 € 414 375 € 569 036 € 450 345 € 555 694 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 975€ 40 045€ 52 165€ 40 285€ 30 648€ 31 052€ 32 712€ 53 407€
10
B.2
Služby
445 455€ 573 903€ 585 845€ 448 872€ 383 727€ 537 984€ 417 633€ 502 287€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
729 451 € 573 636 € 503 822 € 428 814 € 358 622 € 383 120 € 288 100 € 370 879 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
627 660 € 520 245 € 474 714 € 406 658 € 341 085 € 349 596 € 260 311 € 278 637 €
13
C.1
Mzdové náklady
456 022€ 375 893€ 341 693€ 293 759€ 247 610€ 253 783€ 188 458€ 200 006€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
155 983€ 128 788€ 119 471€ 100 919€ 84 493€ 86 506€ 64 993€ 71 087€
16
C.4
Sociálne náklady
15 655€ 15 564€ 13 550€ 11 980€ 8 982€ 9 307€ 6 860€ 7 544€
17
D
Dane a poplatky
776€ 658€ 872€ 1 383€ 1 586€ 1 273€ 2 116€ 1 467€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 855€ 6 033€ 8 657€ 17 332€ 21 559€ 22 682€ 19 516€ 16 570€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 250€ 7 417€ 9 750€ 19 083€ 6 667€ 3 667€ 10 076€ 4 250€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 632€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 740€ 2 844€ 1 896€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 274€ 3 928€ 614€ 863€ 747€ 1 436€ 763€ 8 307€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 609€ 27€ 1 916€ 337€ 193€ 534€ 226€ 772€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
80 335 € 55 174 € 26 131 € 10 418 € 1 613 € 14 138 € 16 770 € 85 990 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 2€ 2€
39
N
Nákladové úroky
1 335€ 74€ 1 576€ 2 887€ 3 780€ 2 729€ 379€ 902€
40
XI.
Kurzové zisky
5€
41
O
Kurzové straty
27€ 9€ 16€ 3€ 51€ 18€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 925€ 2 878€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 131€ 3 846€ 4 255€ 6 735€ 5 613€ 5 700€ 5 682€ 5 748€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 478 € -3 929 € -5 847 € -8 697 € -6 517 € -8 421 € -6 110 € -6 666 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
76 857 € 51 245 € 20 284 € 1 721 € -4 904 € 5 717 € 10 660 € 79 324 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 187 € 4 949 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 725 € 3 259 € 18 805 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 187€ 4 949€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 3 381€ 3 258€ 18 835€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-656€ 1€ -30€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
71 670 € 46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
76 857 € 51 245 € 20 284 € 1 721 € -4 904 € 5 717 € 10 660 € 79 324 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
71 670 € 46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €