Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
10 247 614€ 11 136 709€ 10 146 658€ 10 199 292€ 8 529 596€ 9 412 162€ 9 782 597€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 250 999 € 11 138 250 € 10 146 658 € 10 199 292 € 8 530 362 € 9 412 193 € 9 782 662 € 8 970 960 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 925 891€ 10 702 466€ 9 665 302€ 9 776 870€ 8 187 167€ 9 085 094€ 9 598 703€ 8 798 380€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
321 723€ 434 243€ 481 356€ 422 422€ 342 429€ 327 068€ 183 894€ 171 953€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 385€ 1 541€ 0€ 0€ 766€ 31€ 65€ 627€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 780 394 € 10 670 367 € 9 699 318 € 9 810 370 € 8 195 280 € 9 005 274 € 9 319 278 € 8 569 565 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 286 747€ 9 171 612€ 8 294 426€ 8 457 267€ 7 064 398€ 8 111 832€ 8 385 074€ 7 719 903€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
88 738€ 87 348€ 81 403€ 97 813€ 82 989€ 91 001€ 111 044€ 96 178€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 361 383€ 1 365 254€ 1 268 437€ 1 211 983€ 1 004 097€ 757 357€ 774 288€ 707 291€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
24 288 € 24 735 € 36 760 € 25 443 € 25 870 € 23 747 € 23 969 € 20 694 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17 809€ 18 503€ 27 175€ 19 162€ 19 927€ 18 361€ 18 391€ 15 837€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 318€ 6 086€ 9 192€ 6 177€ 5 861€ 5 311€ 5 478€ 4 792€
19
E.4.
Sociálne náklady
161€ 146€ 393€ 104€ 82€ 75€ 100€ 65€
20
F.
Dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 10€ 50€ 223€ 9€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 126€ 2 352€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 2 126€ 2 352€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
58€ 35€ 23€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 180€ 21 383€ 18 269€ 17 864€ 17 916€ 21 287€ 22 554€ 23 138€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
470 605 € 467 883 € 447 340 € 388 922 € 335 082 € 406 919 € 463 384 € 401 395 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
510 746 € 512 495 € 502 392 € 432 229 € 378 112 € 451 972 € 512 191 € 446 961 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 0 € 33 € 2 € 15 € 10 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 2 € 15 € 10 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 15€ 10€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 0€ 33€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 613 € 3 120 € 5 361 € 2 721 € 2 307 € 2 385 € 3 431 € 5 565 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
915 € 2 833 € 559 € 159 € 253 € 110 € 427 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
915€ 2 833€ 559€ 159€ 253€ 110€ 427€
52
O.
Kurzové straty
12€ 0€ 3€ 94€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 601€ 2 205€ 2 525€ 2 162€ 2 054€ 2 132€ 3 321€ 5 138€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 613 € -3 115 € -5 361 € -2 688 € -2 305 € -2 370 € -3 421 € -5 559 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
466 992 € 464 768 € 441 979 € 386 234 € 332 777 € 404 549 € 459 963 € 395 836 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
105 003 € 102 638 € 97 041 € 91 005 € 78 994 € 108 913 € 112 682 € 96 947 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
105 003€ 102 638€ 97 041€ 91 005€ 78 994€ 108 913€ 112 682€ 96 947€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
361 989 € 362 130 € 344 938 € 295 229 € 253 783 € 295 636 € 347 281 € 298 889 €