Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V Investments, s.r.o. [zrušená]

2009
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť aktív (ROA)
-2,4 %
Celková zadlženosť
100,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Úrokové krytie
Krytie dlhovej služby
Ukazovatele likvidity
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Ukazovateľ aktivity
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Altmanovo Z-skóre