Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V Investments, s.r.o. [zrušená]

2009
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
056
B.IV.1
Peniaze
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
069
A.I.1
Základné imanie
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok