Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

S.G. Holding, s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 541 588 € 5 541 542 € 5 541 568 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 541 493 € 5 541 492 € 5 541 492 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 541 493 € 5 541 492 € 5 541 492 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
5 541 493€ 5 541 492€ 5 541 492€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
95 € 50 € 76 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
95 € 50 € 76 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
95€ 50€ 76€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 541 588 € 5 541 542 € 5 541 568 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-1 325 700 € -1 079 766 € -927 238 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 086 404 € -933 877 € -732 360 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 086 404€ -933 877€ -732 360€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-245 935 € -152 528 € -201 517 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
6 867 288 € 6 621 308 € 6 468 806 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 782 918 € 2 033 949 € 18 465 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
22 239€ 18 465€ 14 001€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
4 464€ 4 464€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 760 679€ 2 011 020€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
84 370€ 4 587 336€ 6 450 341€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
23 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
23€