Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
121 860 572€ 140 558 000€ 115 721 176€ 113 359 223€ 97 053 250€ 79 282 247€ 58 625 105€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
123 539 652 € 149 723 756 € 144 288 864 € 117 988 462 € 115 187 484 € 98 629 564 € 80 504 633 € 59 673 800 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
121 860 572€ 147 064 813€ 140 237 297€ 115 550 893€ 113 253 160€ 96 894 024€ 79 146 011€ 58 619 972€
05
III.
Tržby z predaja služieb
320 703€ 170 283€ 106 063€ 159 226€ 136 236€ 5 133€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-139 840€ 7 063€ 56 506€ 12 160€ 37 193€ 89 088€ 31 633€ 32 723€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
345 067€ 608 198€ 923 575€ 186 726€ 618 787€ 207 306€ 167 441€ 265 611€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 473 853€ 2 043 682€ 2 750 783€ 2 068 400€ 1 172 281€ 1 279 920€ 1 023 312€ 750 361€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
108 038 007 € 128 020 894 € 125 181 749 € 98 848 915 € 91 748 373 € 80 725 953 € 66 476 085 € 52 410 398 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
72 180 741€ 89 440 090€ 88 928 377€ 66 273 538€ 61 913 531€ 56 415 589€ 46 271 073€ 34 007 247€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
11 362 667€ 11 592 886€ 11 333 549€ 10 490 405€ 10 453 115€ 9 424 618€ 8 736 605€ 8 554 342€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 022 964 € 16 006 865 € 14 511 455 € 12 503 740 € 10 482 212 € 8 868 543 € 6 734 605 € 5 717 769 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 821 839€ 11 248 958€ 10 159 392€ 8 740 571€ 7 282 854€ 6 155 377€ 4 718 485€ 4 015 221€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 615 411€ 4 096 589€ 3 727 969€ 3 207 995€ 2 650 322€ 2 240 350€ 1 729 170€ 1 468 175€
19
E.4.
Sociálne náklady
585 714€ 661 318€ 624 094€ 555 174€ 549 036€ 472 816€ 286 950€ 234 373€
20
F.
Dane a poplatky
41 420€ 65 597€ 58 959€ 54 424€ 52 614€ 44 854€ 48 487€ 39 451€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 736 376€ 10 339 130€ 9 903 509€ 9 364 320€ 8 422 806€ 5 790 870€ 4 451 846€ 3 781 672€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 736 376€ 10 339 130€ 9 903 509€ 9 364 320€ 8 422 806€ 5 790 870€ 4 451 846€ 3 781 672€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
481 116€ 385 648€ 282 388€ 42 586€ 324 117€ 87 859€ 153 782€ 236 274€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 322€ 3 831€ 719€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
205 401€ 186 847€ 163 512€ 119 902€ 99 978€ 92 901€ 79 687€ 73 643€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 501 645 € 21 702 862 € 19 107 115 € 19 139 547 € 23 439 111 € 17 903 611 € 14 028 548 € 7 263 402 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
38 177 324 € 46 038 900 € 40 352 580 € 38 969 393 € 41 029 770 € 31 302 131 € 24 306 202 € 16 096 239 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
209 331 € 525 423 € 336 895 € 92 627 € 109 580 € 24 909 € 18 001 € 7 988 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
55 164 € 52 346 € 37 306 € 13 766 € 3 013 € 26 € 670 € 59 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
55 164€ 52 346€ 37 306€ 13 766€ 3 013€ 26€ 670€ 59€
42
XII.
Kurzové zisky
154 167€ 473 077€ 299 589€ 78 851€ 106 567€ 24 883€ 17 331€ 7 929€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
525 201 € 198 335 € 309 582 € 166 299 € 20 732 € 149 036 € 33 734 € 9 825 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19€
52
O.
Kurzové straty
513 666€ 182 384€ 296 925€ 158 512€ 13 896€ 147 024€ 30 324€ 6 640€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 535€ 15 951€ 12 657€ 7 787€ 6 836€ 2 012€ 3 391€ 3 185€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-315 870 € 327 088 € 27 313 € -73 672 € 88 848 € -124 127 € -15 733 € -1 837 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
15 185 775 € 22 029 950 € 19 134 428 € 19 065 875 € 23 527 959 € 17 779 484 € 14 012 815 € 7 261 565 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 190 247 € 4 625 248 € 4 021 346 € 3 987 375 € 5 096 911 € 3 913 404 € 3 083 458 € 1 666 468 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 317 708€ 4 882 728€ 4 050 211€ 3 774 901€ 4 822 365€ 3 813 792€ 3 056 396€ 1 758 831€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-127 461€ -257 480€ -28 865€ 212 474€ 274 546€ 99 612€ 27 062€ -92 363€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 995 528 € 17 404 702 € 15 113 082 € 15 078 500 € 18 431 048 € 13 866 080 € 10 929 357 € 5 595 097 €