Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nexis Fibers a.s.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie č. 1R/3/2016 [ukončené]
  • Spisová značka 1R/3/2016
  • Prvý a posledný záznam 9.8.2016 - 6.12.2019
  • Detekcia ukončenia: 25.5.2017dátumom ukončenia reštrukturalizácie (ORSR)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
4.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
24.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
8.8.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.7.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
21.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.3.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
6.2.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
31.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
8.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
6.6.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
26.5.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
24.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
19.4.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.4.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.4.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
23.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
22.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
22.2.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
14.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
2.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
3.10.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
27.9.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
5.9.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
5.9.2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
30.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
19.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský