Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nexis Fibers a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
56 553 069 € 62 359 124 € 64 253 172 € 60 728 586 € 83 201 801 € 83 162 834 € 78 154 221 € 77 057 446 € 64 150 330 € 45 192 927 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
35 683 657 € 38 300 608 € 40 419 623 € 32 727 482 € 55 511 706 € 55 001 690 € 40 034 102 € 42 717 284 € 35 361 796 € 21 478 427 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 317 738 € 1 359 637 € 1 312 502 € 1 110 293 € 1 169 557 € 1 208 939 € 1 148 054 € 958 231 € 645 767 € 433 260 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
793 324€ 683 085€ 230 820€ 401 015€ 726 408€ 538 845€ 838 015€ 871 263€ 313 787€
005
A.I.2
Software
85 655€ 130 276€ 192 661€ 49 351€ 83 532€ 120 344€ 47 395€ 1 877€ 7 826€ 18 807€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
14 773€ 16 967€ 19 132€ 50 793€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
423 986€ 529 309€ 869 889€ 609 134€ 359 617€ 549 750€ 262 644€ 85 091€ 324 154€ 270 395€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
34 362 970 € 34 438 039 € 33 632 228 € 26 143 130 € 42 209 206 € 41 687 608 € 38 886 048 € 36 788 893 € 29 780 195 € 21 045 167 €
012
A.II.1
Pozemky
73 111€ 73 111€ 73 111€
013
A.II.2
Stavby
6 190 206€ 6 424 577€ 4 814 007€ 3 650 291€ 7 157 835€ 7 474 339€ 7 414 265€ 2 688 163€ 5 972 047€ 6 059 712€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 014 854€ 20 531 326€ 21 723 578€ 18 049 608€ 28 607 429€ 29 863 755€ 29 475 957€ 23 574 662€ 14 386 634€ 11 896 455€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 952€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€ 3 108€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 109 986€ 5 458 429€ 5 067 182€ 2 983 295€ 4 435 328€ 3 444 404€ 1 992 718€ 7 789 960€ 6 094 873€ 3 085 892€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 044 972€ 2 020 599€ 1 951 242€ 1 383 717€ 1 932 395€ 902 002€ 2 733 000€ 3 323 533€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 949 € 2 502 932 € 5 474 893 € 5 474 059 € 12 132 943 € 12 105 143 € 4 970 160 € 4 935 834 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
890€ 2 500 873€ 5 472 834€ 5 472 000€ 12 132 943€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 970 160€ 4 935 834€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 059€ 2 059€ 2 059€ 2 059€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
12 105 143€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
20 601 635 € 23 833 676 € 23 709 762 € 27 792 357 € 27 618 753 € 27 979 917 € 37 979 461 € 34 134 023 € 28 667 678 € 23 609 168 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
11 131 319 € 12 835 348 € 10 703 052 € 9 548 875 € 9 133 166 € 11 017 010 € 11 227 675 € 10 233 337 € 7 736 903 € 8 328 988 €
032
B.I.1
Materiál
1 604 028€ 2 566 726€ 2 639 497€ 2 183 264€ 2 030 002€ 2 987 707€ 2 987 552€ 2 676 277€ 2 278 133€ 2 662 752€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
788 611€ 1 072 160€ 757 362€ 781 685€ 682 912€ 634 625€ 1 131 039€ 1 019 008€ 695 933€
034
B.I.3
Výrobky
8 738 680€ 9 162 044€ 6 930 452€ 6 247 721€ 6 420 252€ 7 394 678€ 7 109 084€ 6 538 052€ 4 762 837€ 5 038 007€
036
B.I.5
Tovar
34 418€ 375 741€ 336 205€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 515 428 € 1 811 384 € 2 223 081 € 4 063 988 € 1 582 300 € 301 972 € 3 782 551 € 2 701 528 € 2 008 405 € 906 885 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 892 492€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 515 428€ 1 811 384€ 2 223 081€ 4 063 988€ 1 582 300€ 301 972€ 1 890 059€ 2 701 528€ 2 008 405€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 386 492 € 8 990 383 € 10 260 479 € 11 916 233 € 14 735 172 € 15 173 434 € 22 793 545 € 21 088 749 € 18 885 485 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 144 302€ 8 060 451€ 9 023 218€ 11 128 267€ 14 123 878€ 14 497 110€ 22 168 955€ 20 210 465€ 18 137 181€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
933 589€ 831 977€ 1 097 114€ 787 890€ 611 294€ 673 484€ 617 929€ 878 267€ 747 299€ 340 428€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
308 601€ 97 955€ 140 147€ 76€ 2 840€ 6 661€ 17€ 1 005€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
568 396 € 196 561 € 523 150 € 2 263 261 € 2 168 115 € 1 487 501 € 175 690 € 110 409 € 36 885 € 145 796 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 215€ 2 947€ 2 632€ 4 329€ 11 370€ 7 290€ 5 409€ 8 740€ 18 932€ 9 349€
057
B.IV.2
Účty v bankách
564 181€ 193 614€ 520 518€ 2 258 932€ 2 156 745€ 1 480 211€ 170 281€ 101 669€ 17 953€ 136 447€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
267 777 € 224 840 € 123 787 € 208 747 € 71 342 € 181 227 € 140 658 € 206 139 € 120 856 € 105 332 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
631€ 67 467€ 1 722€ 65 054€ 47 685€ 95 370€ 105 332€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
123 357€ 157 373€ 122 065€ 118 556€ 70 806€ 181 227€ 92 973€ 110 769€ 120 856€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
143 789€ 25 137€ 536€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
56 553 069 € 62 359 124 € 64 253 172 € 60 728 586 € 83 201 801 € 83 162 834 € 78 154 221 € 77 057 446 € 64 150 330 € 45 192 927 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 946 726 € 19 668 551 € 20 539 105 € 799 980 € 31 861 122 € 36 810 796 € 34 107 980 € 31 982 649 € 27 311 069 € 25 120 911 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 800 000 € 6 725 000 € 6 725 000 € 6 725 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 800 000€ 6 725 000€ 6 725 000€ 6 725 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
17 533 510 € 17 533 510 € 17 533 510 € 17 533 510 € 17 531 499 € 17 531 499 € 17 531 499 € 17 531 499 € 17 531 499 € 17 531 499 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
17 533 510€ 17 533 510€ 17 533 510€ 17 533 510€ 17 531 499€ 17 531 499€ 17 531 499€ 17 531 499€ 17 531 499€ 17 531 499€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 360 000 € 1 360 000 € 1 261 073 € 1 261 073 € 1 261 073 € 980 261 € 775 228 € 308 070 € 89 054 € 2 903 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 360 000€ 1 360 000€ 1 261 073€ 1 261 073€ 1 261 073€ 980 261€ 775 228€ 308 070€ 89 054€ 2 903€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 024 959 € -5 154 405 € -24 906 744 € 6 268 550 € 11 218 224 € 8 690 920 € 6 950 922 € 2 746 499 € 775 358 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 268 550€ 11 218 224€ 8 690 920€ 6 950 922€ 2 746 499€ 775 358€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 024 959€ -5 154 405€ -24 906 744€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
278 175 € -870 554 € 19 851 266 € -31 063 153 € -4 949 674 € 2 808 116 € 2 050 331 € 4 671 581 € 2 190 158 € 861 509 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
36 590 449 € 42 674 111 € 43 695 590 € 59 910 962 € 51 298 510 € 46 333 209 € 44 023 328 € 45 039 920 € 36 776 555 € 20 029 657 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
550 179 € 2 236 524 € 2 521 751 € 2 923 180 € 1 107 305 € 1 074 752 € 955 576 € 969 902 € 943 126 € 789 785 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 217€ 26 767€ 20 704€ 32 981€ 8 614€ 397 549€ 306 224€ 224 442€ 202 068€ 284 023€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
112 631€ 146 779€ 184 518€ 208 508€ 222 903€ 248 154€ 136 476€ 136 476€ 136 476€ 136 476€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
427 331€ 2 062 978€ 2 316 529€ 2 681 691€ 875 788€ 429 049€ 512 876€ 608 984€ 604 582€ 369 286€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 198 743 € 15 183 248 € 18 389 313 € 1 201 648 € 2 562 312 € 4 630 051 € 3 569 180 € 4 552 105 € 1 006 542 € 5 297 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 837 563€ 10 487 748€ 12 830 053€ 47 685€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 496€ 2 428€ 496€ 9 061€ 13 519€ 9 454€ 11 596€ 478€ 6 542€ 5 297€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 358 684€ 4 693 072€ 5 558 764€ 1 192 587€ 2 548 793€ 4 620 597€ 3 509 899€ 4 551 627€ 1 000 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 237 132 € 10 122 300 € 5 974 578 € 36 808 053 € 27 543 837 € 25 443 100 € 24 305 787 € 22 750 694 € 14 449 272 € 10 526 586 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 216 192€ 8 298 057€ 4 478 498€ 30 858 637€ 25 315 852€ 22 932 111€ 22 580 178€ 21 409 411€ 13 827 417€ 9 843 345€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
146 930€ 395 958€ 43 546€ 156 781€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
343 517€ 338 296€ 328 669€ 314 623€ 326 694€ 319 185€ 256 090€ 228 967€ 258 824€ 285 679€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
343 336€ 295 115€ 249 523€ 870 302€ 225 155€ 216 912€ 171 099€ 154 462€ 165 786€ 176 802€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
58 168€ 59 524€ 58 462€ 130 765€ 49 745€ 47 359€ 35 158€ 34 234€ 38 551€ 49 744€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 275 919€ 1 131 308€ 859 426€ 4 633 726€ 1 626 391€ 1 927 533€ 1 116 332€ 527 662€ 115 148€ 14 235€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 098 731€ 1 025 333€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 505 664 € 15 132 039 € 16 809 948 € 17 952 748 € 20 085 056 € 15 185 306 € 15 192 785 € 16 767 219 € 20 377 615 € 8 707 989 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 932 289€ 13 607 410€ 15 285 319€ 625 000€ 1 854 448€ 3 528 448€ 1 017 448€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 573 375€ 1 524 629€ 1 524 629€ 17 952 748€ 20 085 056€ 15 185 306€ 14 567 785€ 14 912 771€ 16 849 167€ 7 690 541€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
15 894 € 16 462 € 18 477 € 17 644 € 42 169 € 18 829 € 22 913 € 34 877 € 62 706 € 42 359 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
21 242€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 401€ 23 957€ 49€ 3 565€ 14 961€ 42 269€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 894€ 16 462€ 17 076€ 17 644€ 18 212€ 18 780€ 19 348€ 19 916€ 20 437€ 21 117€