Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nexis Fibers a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 662 144€ 17 685 568€ 33 003 509€ 31 233 074€ 968 666€ 297 953€ 2 347 018€ 2 159 042€ 505 305€ 153 127€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 409 891€ 15 723 412€ 31 421 707€ 29 396 127€ 908 322€ 289 275€ 2 005 195€ 1 959 246€ 456 203€ 53 828€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 252 253 € 1 962 156 € 1 581 802 € 1 836 947 € 60 344 € 8 678 € 341 823 € 199 796 € 49 102 € 99 299 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
64 035 152 € 77 605 715 € 75 205 170 € 71 726 143 € 92 172 121 € 92 397 008 € 78 718 070 € 95 032 922 € 99 539 935 € 78 618 880 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
63 532 852€ 74 313 067€ 74 060 270€ 71 342 094€ 92 485 101€ 91 559 052€ 77 268 909€ 91 699 376€ 98 937 635€ 76 935 160€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-706 457€ 2 546 390€ 658 748€ -50 371€ -898 566€ -210 821€ 683 063€ 2 098 290€ -238 091€ 987 402€
07
II.3
Aktivácia
1 208 757€ 746 258€ 486 152€ 434 420€ 585 586€ 1 048 777€ 766 098€ 1 235 256€ 840 391€ 696 318€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
53 184 436 € 67 979 981 € 68 140 678 € 61 640 584 € 78 426 560 € 80 109 325 € 68 339 250 € 84 814 738 € 91 548 136 € 73 024 569 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
49 228 991€ 62 630 110€ 61 743 208€ 54 585 833€ 66 161 302€ 69 074 553€ 59 501 097€ 73 410 678€ 80 576 372€ 62 239 158€
10
B.2
Služby
3 931 729€ 5 348 680€ 6 393 687€ 7 003 500€ 12 244 538€ 11 034 014€ 8 838 153€ 11 404 060€ 10 971 764€ 10 785 411€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 102 969 € 11 587 890 € 8 646 294 € 11 922 506 € 13 805 905 € 12 296 361 € 10 720 643 € 10 417 980 € 8 040 901 € 5 693 610 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 188 094 € 8 322 364 € 7 857 644 € 7 478 120 € 7 803 628 € 7 024 602 € 5 697 600 € 5 632 873 € 5 425 315 € 4 741 009 €
13
C.1
Mzdové náklady
5 860 178€ 5 954 418€ 5 629 133€ 5 411 802€ 5 576 327€ 4 950 032€ 4 038 100€ 4 048 468€ 3 952 430€ 3 403 452€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 088 003€ 2 120 347€ 1 977 796€ 1 867 258€ 1 976 195€ 1 744 606€ 1 439 498€ 1 406 520€ 1 338 891€ 1 166 434€
16
C.4
Sociálne náklady
239 913€ 247 599€ 250 715€ 199 060€ 251 106€ 329 964€ 220 002€ 177 885€ 133 994€ 171 123€
17
D
Dane a poplatky
59 871€ 59 466€ 73 722€ 60 712€ 58 303€ 58 004€ 59 140€ 46 547€ 45 176€ 12 670€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 344 885€ 711 206€ -5 982 554€ 17 069 498€ 3 349 024€ 172 275€ 727 494€ -84 848€ 1 195 406€ 991 721€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
469 806€ 728 131€ 266 295€ 35 011€ 6 046 563€ 3 871 751€ 4 887 656€ 2 610 170€ 61 035€ 157 217€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
430 840€ 703 340€ 214 233€ 32 416€ 6 226 423€ 3 868 596€ 4 874 920€ 2 571 634€ 21 067€ 138 527€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-248 145€ -79 998€ 264 876€ 10 726 315€ 7 276 480€ 37 610€ -20 045€ 57 400€ -559 261€ -332 720€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 061 817€ 9 637 608€ 18 247 314€ 112 477€ 70 353€ 652 556€ 479 323€ 155 782€ 282 083€ 81 742€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 948 923€ 9 349 449€ 2 457 817€ 2 543 379€ 397 444€ 426 160€ 739 520€ 368 572€ 415 511€ 85 817€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
910 124 € 2 887 802 € 22 274 165 € -25 840 446 € -5 188 481 € 5 233 421 € 4 008 993 € 4 591 754 € 1 840 805 € 295 545 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 500 000€ 4 920 060€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 500 000€ 4 920 060€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
2 972 000€ 6 660 943€
38
X.
Výnosové úroky
49 400€ 13€ 19€ 729€ 13€ 550€ 10€ 172€
39
N
Nákladové úroky
243 783€ 268 427€ 191 312€ 747 434€ 633 719€ 592 104€ 795 529€ 483 266€ 526 868€ 144 446€
40
XI.
Kurzové zisky
891 858€ 585 736€ 325 541€ 222 089€ 556 098€ 250 371€ 197 876€ 552 070€ 725 589€ 732 258€
41
O
Kurzové straty
897 254€ 595 828€ 667 347€ 339 318€ 673 312€ 230 179€ 413 589€ 591 209€ 873 314€ 677 954€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
85 032€ 79 571€ 95 394€ 175 920€ 287 724€ 233 453€ 135 961€ 91 337€ 77 582€ 250 951€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-334 211 € -3 330 090 € -579 112 € -7 701 513 € -1 038 638 € -804 636 € -1 147 190 € -613 192 € -752 165 € -340 921 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
575 913 € -442 288 € 21 695 053 € -33 541 959 € -6 227 119 € 4 428 785 € 2 861 803 € 3 978 562 € 1 088 640 € -45 376 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
297 738 € 428 266 € 1 843 787 € -2 478 806 € -1 277 445 € 1 620 669 € 811 472 € -693 019 € -1 101 518 € -906 885 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 782€ 16 569€ 2 880€ 2 882€ 2 883€ 2 882€ 2€ 104€ 2€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
295 956€ 411 697€ 1 840 907€ -2 481 688€ -1 280 328€ 1 617 787€ 811 470€ -693 123€ -1 101 520€ -906 885€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
278 175 € -870 554 € 19 851 266 € -31 063 153 € -4 949 674 € 2 808 116 € 2 050 331 € 4 671 581 € 2 190 158 € 861 509 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
575 913 € -442 288 € 21 695 053 € -33 541 959 € -6 227 119 € 4 428 785 € 2 861 803 € 3 978 562 € 1 088 640 € -45 376 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
278 175 € -870 554 € 19 851 266 € -31 063 153 € -4 949 674 € 2 808 116 € 2 050 331 € 4 671 581 € 2 190 158 € 861 509 €