Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 531 852€ 3 705 764€ 3 629 083€ 3 578 045€ 2 832 995€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 868 747 € 3 949 763 € 3 746 081 € 3 710 977 € 2 945 975 € 2 870 521 € 2 848 292 € 2 523 819 € 2 376 863 € 2 800 760 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 513 822€ 3 690 810€ 3 611 482€ 3 558 259€ 2 813 102€ 2 775 783€ 2 751 152€ 2 416 172€ 2 274 834€ 2 736 046€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 030€ 14 954€ 17 601€ 19 785€ 19 894€ 15 965€ 14 482€ 13 047€ 6 192€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
350€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 200€ 14 917€ 9 973€ 17 942€ 10 000€ 13 600€ 10 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
333 695€ 243 999€ 102 081€ 122 960€ 95 037€ 78 773€ 82 658€ 84 600€ 81 887€ 53 881€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 776 378 € 3 936 906 € 3 728 884 € 3 684 620 € 2 882 184 € 2 772 407 € 2 805 916 € 2 434 667 € 2 351 810 € 2 729 944 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 741 615€ 3 019 502€ 2 936 078€ 2 924 268€ 2 271 460€ 2 254 993€ 2 280 265€ 1 975 862€ 1 915 908€ 2 441 669€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
297 093€ 173 549€ 97 181€ 135 352€ 112 872€ 87 181€ 87 260€ 73 929€ 94 702€ 71 094€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
140 897€ 228 965€ 220 306€ 182 391€ 151 224€ 123 881€ 149 204€ 132 649€ 110 091€ 28 143€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
442 128 € 398 368 € 348 778 € 332 778 € 256 039 € 241 685 € 226 415 € 194 706 € 161 488 € 134 258 €
16
E.1.
Mzdové náklady
311 646€ 281 203€ 247 134€ 233 384€ 179 706€ 168 774€ 156 989€ 136 324€ 113 015€ 91 846€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
108 587€ 98 502€ 85 883€ 81 592€ 62 914€ 58 791€ 55 529€ 47 454€ 39 769€ 32 704€
19
E.4.
Sociálne náklady
21 895€ 18 663€ 15 761€ 17 802€ 13 419€ 14 120€ 13 897€ 10 928€ 8 704€ 9 708€
20
F.
Dane a poplatky
11 174€ 11 095€ 11 709€ 10 367€ 9 513€ 10 186€ 9 236€ 10 370€ 9 349€ 8 955€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 756€ 75 742€ 79 594€ 73 028€ 52 901€ 42 067€ 44 395€ 37 525€ 36 524€ 32 478€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 756€ 75 742€ 79 594€ 73 028€ 52 901€ 42 067€ 44 395€ 37 525€ 36 524€ 32 478€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 833€ 167€ 1 190€ 9 615€ 3 889€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 373€ 862€ 1 284€ 509€ 186€ -97€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
68 715€ 29 685€ 24 405€ 27 809€ 27 146€ 11 130€ 8 632€ 8 250€ 14 133€ 9 555€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
92 369 € 12 857 € 17 197 € 26 357 € 63 791 € 98 114 € 42 376 € 89 152 € 25 053 € 70 816 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
352 247 € 283 748 € 375 518 € 336 033 € 297 440 € 325 693 € 248 905 € 246 779 € 160 675 € 195 140 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
134 € 6 € 1 781 € 1 € 369 € 541 € 89 € 9 € 10 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
134€ 6€ 1 781€ 1€ 369€ 541€ 88€ 8€ 9€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 012 € 4 197 € 3 630 € 3 326 € 2 277 € 1 766 € 3 057 € 3 214 € 4 913 € 4 435 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
48 € 440 € 889 € 722 € 187 € 937 € 1 602 € 2 162 € 2 305 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 162€ 2 305€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
48€ 440€ 889€ 722€ 187€ 937€ 1 602€
52
O.
Kurzové straty
64€ 13€ 155€ 73€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 900€ 3 744€ 2 741€ 2 604€ 2 277€ 1 579€ 1 965€ 1 539€ 2 744€ 2 130€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 878 € -4 191 € -1 849 € -3 325 € -1 908 € -1 225 € -2 968 € -3 205 € -4 903 € -4 434 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
88 491 € 8 666 € 15 348 € 23 032 € 61 883 € 96 889 € 39 408 € 85 947 € 20 150 € 66 382 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
20 213 € 7 604 € 6 673 € 8 912 € 16 735 € 23 285 € 10 965 € 21 235 € 19 359 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
20 213€ 7 604€ 6 673€ 10 330€ 17 799€ 23 095€ 10 965€ 21 235€ 19 359€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 418€ -1 064€ 190€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
68 278 € 1 062 € 8 675 € 14 120 € 45 148 € 73 604 € 28 443 € 64 712 € 791 € 66 382 €