Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 952 083 € 2 915 100 € 2 944 244 € 2 815 995 € 2 612 659 € 2 598 035 € 2 597 081 € 2 761 421 € 2 971 824 € 2 407 660 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 629 962 € 1 518 030 € 1 477 548 € 1 264 715 € 988 349 € 1 099 237 € 1 234 972 € 1 412 159 € 1 203 910 € 1 296 517 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 050 428 € 932 636 € 827 515 € 699 464 € 684 293 € 732 439 € 854 261 € 925 606 € 889 150 € 1 001 297 €
005
A.I.2
Software
845 311€ 758 930€ 619 516€ 461 048€ 559 248€ 578 034€ 785 304€ 753 001€ 721 840€ 904 264€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
205 117€ 173 706€ 207 999€ 238 416€ 125 045€ 154 405€ 68 957€ 172 605€ 167 310€ 97 033€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
579 534 € 585 394 € 650 033 € 565 251 € 304 056 € 366 798 € 380 711 € 486 553 € 314 760 € 295 220 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 656€ 5 023€ 5 391€ 5 759€ 6 126€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
550 091€ 550 979€ 629 300€ 526 721€ 290 843€ 337 411€ 372 642€ 475 266€ 193 351€ 283 242€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
24 787€ 29 392€ 4 203€ 5 542€ 6 882€ 6 766€ 8 069€ 9 372€ 10 675€ 11 978€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 139€ 27 229€ 205€ 22 621€ 1 915€ 110 734€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 175 682 € 1 291 510 € 1 343 361 € 1 427 694 € 1 489 904 € 1 366 522 € 1 201 463 € 1 176 893 € 1 629 698 € 1 023 958 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
59 412 € 161 090 € 64 675 € 75 112 € 90 465 € 74 620 € 109 410 € 124 801 € 71 512 € 37 891 €
032
B.I.1
Materiál
55 219€ 50 278€ 63 488€ 72 914€ 74 492€ 71 343€ 77 078€ 78 423€ 67 082€ 35 154€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 061€ 110 812€ 220€ 1 688€ 8 810€ 30 998€ 45 434€ 3 184€
036
B.I.5
Tovar
132€ 967€ 510€ 7 163€ 3 277€ 1 334€ 944€ 1 246€ 2 374€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
549 € 11 079 € 7 692 € 9 871 € 8 528 € 7 194 € 4 921 € 13 945 € 570 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
549€ 11 079€ 7 692€ 9 871€ 8 528€ 7 194€ 4 921€ 13 945€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
64 869 € 782 104 € 1 107 841 € 1 071 273 € 1 069 611 € 1 121 625 € 681 692 € 717 490 € 863 935 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
57 307€ 782 011€ 1 099 738€ 1 064 164€ 1 069 611€ 1 107 390€ 666 435€ 687 443€ 863 935€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 562€ 91€ 8 037€ 7 109€ 11 498€ 15 257€ 28 821€ 23 241€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2€ 66€ 2 737€ 1 226€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 050 852 € 337 237 € 163 153 € 271 438 € 321 300 € 163 083 € 405 440 € 320 657 € 694 251 € 298 451 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 030€ 6 642€ 6 032€ 3 869€ 7 296€ 5 234€ 3 891€ 3 507€ 2 691€ 4 986€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 045 822€ 330 595€ 157 121€ 267 569€ 314 004€ 157 849€ 401 549€ 317 150€ 691 560€ 293 465€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
146 439 € 105 560 € 123 335 € 123 586 € 134 406 € 132 276 € 160 646 € 172 369 € 138 216 € 87 185 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
32 667€ 4 278€ 12 981€ 4 399€ 12 677€ 4 478€ 11 224€ 30 260€ 30 553€ 648€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
111 056€ 98 256€ 108 729€ 116 249€ 121 729€ 127 698€ 149 422€ 142 109€ 99 082€ 86 349€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 716€ 3 026€ 1 625€ 2 938€ 100€ 8 581€ 188€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 952 083 € 2 915 100 € 2 944 244 € 2 815 995 € 2 612 659 € 2 598 035 € 2 597 081 € 2 761 421 € 2 971 824 € 2 407 660 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 296 840 € 2 249 119 € 2 424 104 € 2 161 006 € 2 182 791 € 2 153 496 € 2 194 506 € 2 222 410 € 2 325 362 € 2 047 848 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 €
069
A.I.1
Základné imanie
829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
85 648 € 85 648 € 85 648 € 85 648 € 85 648 € 85 648 € 82 114 € 74 762 € 60 886 € 55 787 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
85 648€ 85 648€ 85 648€ 85 648€ 85 648€ 85 648€ 82 114€ 74 762€ 60 886€ 55 787€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 331 623 € 1 306 608 € 1 494 279 € 1 237 295 € 1 236 999 € 1 219 010 € 1 211 874 € 1 170 752 € 1 157 113 € 1 060 232 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 331 623€ 1 306 608€ 1 494 279€ 1 237 295€ 1 236 999€ 1 219 010€ 1 211 874€ 1 170 752€ 1 157 113€ 1 060 232€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
49 721 € 27 015 € 14 329 € 8 215 € 30 296 € 18 990 € 70 670 € 147 048 € 277 515 € 101 981 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
654 562 € 665 735 € 519 765 € 654 400 € 427 577 € 442 470 € 385 198 € 535 966 € 643 178 € 355 992 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
286 936 € 243 740 € 161 874 € 112 336 € 93 009 € 104 269 € 113 434 € 128 766 € 47 654 € 38 388 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
86 946€ 77 189€ 83 070€ 75 315€ 62 127€ 63 893€ 67 384€ 55 372€ 47 654€ 38 388€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
116 378€ 122 022€ 58 296€ 29 565€ 24 551€ 10 962€ 21 850€ 32 732€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
83 612€ 44 529€ 20 508€ 7 456€ 6 331€ 29 414€ 24 200€ 40 662€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 947 € 11 644 € 11 783 € 3 873 € 4 332 € 456 € 631 € 10 652 € 26 581 € 28 149 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 947€ 11 644€ 11 783€ 3 873€ 4 332€ 456€ 631€ 825€ 1 776€ 1 689€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 653€ 15 082€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 174€ 9 723€ 26 460€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
358 679 € 410 351 € 346 108 € 538 191 € 330 236 € 337 745 € 271 133 € 396 548 € 568 943 € 289 455 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
38 806€ 99 830€ 52 748€ 295 736€ 67 792€ 44 493€ 60 865€ 107 722€ 258 163€ 81 760€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 258€ 74€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
128 882€ 121 465€ 117 722€ 113 407€ 109 010€ 116 234€ 111 168€ 122 367€ 103 599€ 92 762€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
106 789€ 103 914€ 97 510€ 96 688€ 89 043€ 93 250€ 82 146€ 82 095€ 77 276€ 66 428€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
84 202€ 85 142€ 78 128€ 32 360€ 64 391€ 83 768€ 14 301€ 64 677€ 118 372€ 48 505€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 653€ 12 429€ 11 459€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
681 € 246 € 375 € 589 € 2 291 € 2 069 € 17 377 € 3 045 € 3 284 € 3 820 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
352€ 64€ 193€ 391€ 352€ 57€ 62€ 650€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
329€ 246€ 311€ 396€ 1 900€ 1 717€ 17 320€ 3 045€ 3 222€ 3 170€