Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
84 893€ 127 857€ 95 741€ 149 849€ 96 395€ 107 701€ 85 897€ 100 710€ 100 717€ 65 728€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
76 598€ 113 389€ 85 464€ 134 480€ 85 804€ 97 056€ 77 667€ 91 182€ 91 915€ 59 348€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 295 € 14 468 € 10 277 € 15 369 € 10 591 € 10 645 € 8 230 € 9 528 € 8 802 € 6 380 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 619 568 € 4 369 409 € 4 147 208 € 4 079 721 € 4 152 864 € 3 977 452 € 4 073 429 € 4 199 384 € 4 184 618 € 3 698 744 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 494 872€ 4 046 187€ 3 862 503€ 3 875 883€ 3 926 442€ 3 835 711€ 3 895 795€ 3 891 295€ 3 926 700€ 3 503 632€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-106 750€ 110 592€ -1 468€ -7 122€ 8 810€ -30 998€ -14 435€ 42 250€ 2 821€ 363€
07
II.3
Aktivácia
231 446€ 212 630€ 286 173€ 210 960€ 217 612€ 172 739€ 192 069€ 265 839€ 255 097€ 194 749€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
839 721 € 797 669 € 814 495 € 861 853 € 899 789 € 916 402 € 929 808 € 981 025 € 907 954 € 839 733 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
346 037€ 259 060€ 295 807€ 321 027€ 340 200€ 328 319€ 309 416€ 389 739€ 376 529€ 271 341€
10
B.2
Služby
493 684€ 538 609€ 518 688€ 540 826€ 559 589€ 588 083€ 620 392€ 591 286€ 531 425€ 568 392€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 788 142 € 3 586 208 € 3 342 990 € 3 233 237 € 3 263 666 € 3 071 695 € 3 151 851 € 3 227 887 € 3 285 466 € 2 865 391 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 424 158 € 3 244 252 € 3 009 136 € 2 799 602 € 2 741 789 € 2 557 645 € 2 551 325 € 2 543 668 € 2 291 332 € 2 031 114 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 381 357€ 2 246 152€ 2 104 222€ 1 978 273€ 1 933 697€ 1 818 263€ 1 817 983€ 1 791 577€ 1 644 383€ 1 462 883€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
915 195€ 860 179€ 811 018€ 748 512€ 733 481€ 685 645€ 677 301€ 644 645€ 589 368€ 524 222€
16
C.4
Sociálne náklady
127 606€ 137 921€ 93 896€ 72 817€ 74 611€ 53 737€ 56 041€ 107 446€ 57 581€ 44 009€
17
D
Dane a poplatky
2 833€ 2 487€ 2 619€ 3 454€ 2 525€ 3 072€ 2 925€ 2 533€ 2 459€ 2 196€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
278 270€ 295 499€ 293 549€ 410 488€ 468 567€ 482 021€ 479 196€ 478 632€ 628 601€ 699 952€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 254€ 2 816€ 785€ 7 960€ 10 098€ 4 220€ 1 613€ 2 782€ 16€ 3 382€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18€ 17€ 80€ 81€ 312€ 12€ 9€ 69€ 15€ 1 620€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-199€ 199€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 585€ 9 805€ 2 989€ 3 582€ 8 078€ 25 386€ 11 897€ 2 243€ 2 968€ 7 251€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 440€ 16 518€ 17 605€ 15 197€ 23 211€ 26 916€ 29 051€ 18 209€ 19 034€ 12 323€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
69 262 € 40 056 € 23 775 € 15 957 € 45 438 € 31 635 € 102 855 € 189 801 € 347 208 € 128 620 €
38
X.
Výnosové úroky
31€ 51€ 137€ 197€ 107€ 178€ 3 317€ 1 026€
39
N
Nákladové úroky
32€ 773€ 1 744€ 2 032€ 124€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 6€ 8€ 9€
41
O
Kurzové straty
59€ 124€ 72€ 69€ 115€ 133€ 296€ 152€ 213€ 120€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 055€ 900€ 961€ 1 041€ 1 347€ 949€ 1 309€ 1 142€ 1 129€ 954€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 111 € -1 024 € -1 002 € -1 059 € -1 325 € -917 € -2 271 € -2 854 € -49 € -163 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
68 151 € 39 032 € 22 773 € 14 898 € 44 113 € 30 718 € 100 584 € 186 947 € 347 159 € 128 457 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
18 430 € 12 017 € 8 444 € 6 683 € 13 817 € 11 728 € 29 914 € 39 899 € 69 644 € 26 476 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 901€ 15 404€ 6 264€ 8 026€ 15 151€ 14 001€ 26 639€ 56 393€ 85 811€ 26 619€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
10 529€ -3 387€ 2 180€ -1 343€ -1 334€ -2 273€ 3 275€ -16 494€ -16 167€ -143€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
49 721 € 27 015 € 14 329 € 8 215 € 30 296 € 18 990 € 70 670 € 147 048 € 277 515 € 101 981 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
68 151 € 39 032 € 22 773 € 14 898 € 44 113 € 30 718 € 100 584 € 186 947 € 347 159 € 128 457 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
49 721 € 27 015 € 14 329 € 8 215 € 30 296 € 18 990 € 70 670 € 147 048 € 277 515 € 101 981 €