Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 875 826 € 10 305 526 € 9 562 589 € 9 570 183 € 8 550 211 € 8 527 710 € 10 228 499 € 7 789 909 € 6 041 317 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 255 916 € 1 057 935 € 791 029 € 199 328 € 795 498 € 613 875 € 598 577 € 580 814 € 131 914 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
499 403 € 307 150 € 115 870 € 143 710 € 186 989 € 20 057 € 13 198 € 25 696 € 44 243 €
005
A.I.2
Software
425 206€ 64 846€ 57 702€ 89 178€ 120 654€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
15 891€ 18 406€ 21 701€ 24 996€ 28 291€ 625€ 8 125€ 16 735€ 31 393€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
44 657€ 28 973€ 36 467€ 29 536€ 38 044€ 19 432€ 5 073€ 8 961€ 12 850€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
13 649€ 194 925€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
189 702 € 209 723 € 134 097 € 48 979 € 62 665 € 85 212 € 76 773 € 47 888 € 81 032 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
21 414€ 8 412€ 0€ 3 188€ 6 991€ 10 794€ 14 599€ 11 781€ 11 300€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
168 288€ 201 311€ 134 097€ 45 791€ 55 674€ 74 418€ 62 174€ 36 107€ 69 732€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
566 811 € 541 062 € 541 062 € 6 639 € 545 844 € 508 606 € 508 606 € 507 230 € 6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
539 205€ 501 967€ 501 967€ 501 334€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
534 423€ 534 423€ 534 423€ 6 639€ 5 896€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
32 388€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
6 639€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 398 116 € 8 124 856 € 8 157 525 € 9 037 456 € 7 621 574 € 7 682 103 € 9 617 169 € 7 181 965 € 5 891 958 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 498 € 3 232 € 3 511 € 3 810 € 6 025 € 5 692 € 6 745 € 5 099 € 7 425 €
032
B.I.1
Materiál
3 498€ 3 232€ 3 511€ 3 810€ 6 025€ 5 692€ 6 745€ 5 099€
036
B.I.5
Tovar
7 425€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
903 996 € 664 939 € 762 042 € 354 511 € 528 602 € 740 211 € 936 515 € 774 875 € 482 239 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
43 834€ 43 834€ 4 593€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
265€ 47 459€ 250 650€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
859 897€ 573 646€ 506 799€ 354 511€ 528 602€ 740 211€ 936 515€ 774 875€ 482 239€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 209 284 € 5 267 031 € 4 644 466 € 4 815 320 € 3 938 242 € 4 775 277 € 4 282 161 € 2 569 465 € 1 911 013 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 448 276€ 4 814 804€ 4 445 443€ 4 703 046€ 3 614 709€ 3 002 111€ 4 186 464€ 2 471 655€ 1 639 880€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
530 510€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
761 008€ 452 227€ 199 023€ 112 274€ 323 533€ 1 242 656€ 95 697€ 97 810€ 271 133€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 281 338 € 2 189 654 € 2 747 506 € 3 863 815 € 3 148 705 € 2 160 923 € 4 391 748 € 3 832 526 € 3 491 281 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 714€ 1 813€ 3 934€ 4 539€ 631€ 2 532€ 4 566€ 2 293€ 729€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 277 049€ 2 187 841€ 1 736 114€ 2 810 038€ 1 896 807€ 589 800€ 3 350 498€ 3 141 947€ 1 994 592€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
34 664€ 34 664€ 34 664€ 34 664€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 001 575€ 1 007 458€ 1 049 238€ 1 216 603€ 1 533 927€ 1 002 020€ 653 622€ 1 495 960€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 221 794 € 1 122 735 € 614 035 € 333 399 € 133 139 € 231 732 € 12 753 € 27 130 € 17 445 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
280€ 366€ 604€ 2 965€ 270€ 739€ 1 816€ 396€ 289€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
59 056€ 41 424€ 57 522€ 291 684€ 74 930€ 14 846€ 10 937€ 21 840€ 17 047€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 162 458€ 1 080 945€ 555 909€ 38 750€ 57 939€ 216 147€ 4 894€ 109€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 875 826 € 10 305 526 € 9 562 589 € 9 570 183 € 8 550 211 € 8 527 710 € 10 228 499 € 7 789 909 € 6 041 317 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
8 626 116 € 6 968 062 € 6 533 625 € 6 412 804 € 5 513 045 € 4 815 329 € 5 215 033 € 3 970 731 € 2 735 434 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 530 000 € 311 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€ 530 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
218 500€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 53 000 € 8 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 53 000€ 8 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 043 116 € 6 385 062 € 5 950 625 € 5 829 804 € 4 930 045 € 4 232 329 € 4 632 033 € 3 387 731 € 2 415 934 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 248 309 € 3 297 669 € 2 984 014 € 2 860 640 € 2 956 481 € 3 712 159 € 5 013 219 € 3 818 969 € 3 305 662 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 790 409 € 1 096 947 € 679 100 € 374 480 € 1 083 518 € 2 427 528 € 3 124 280 € 2 518 117 € 1 777 127 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
89 834€ 93 244€ 58 994€ 75 217€ 72 741€ 84 254€ 85 411€ 53 489€ 58 014€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
130 468€ 130 633€ 138 877€ 279 977€ 944 894€ 1 912 450€ 3 029 749€ 2 358 033€ 1 719 113€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 570 107€ 873 070€ 481 229€ 19 286€ 65 883€ 430 824€ 9 120€ 106 595€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
66 395 € 80 819 € 13 138 € 20 547 € 22 449 € 29 788 € 1 775 € 9 443 € 9 321 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 090€ 8 120€ 7 999€ 7 238€ 971€ 140€ 1 775€ 2 321€ 1 198€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
59 305€ 72 699€ 5 139€ 13 309€ 21 478€ 29 648€ 7 122€ 8 123€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 391 505 € 2 119 903 € 2 291 776 € 2 465 613 € 1 850 514 € 1 254 843 € 1 887 164 € 1 291 409 € 1 519 214 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 406 012€ 1 835 792€ 1 860 727€ 1 656 106€ 1 524 530€ 1 124 349€ 1 267 809€ 977 206€ 844 901€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
9 066€ 7 523€ 36 740€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
110 826€ 95 461€ 54 833€ 339 781€ 66 245€ 65 637€ 56 528€ 54 820€ 53 911€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
59 090€ 52 079€ 36 674€ 32 039€ 27 769€ 28 218€ 24 546€ 20 097€ 19 143€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
754 255€ 73 171€ 316 416€ 411 434€ 208 806€ 16 933€ 510 767€ 195 043€ 527 106€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
61 289€ 63 367€ 23 093€ 26 220€ 23 131€ 19 673€ 18 415€ 36 687€ 37 380€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 401 € 39 795 € 44 950 € 296 739 € 80 685 € 222 € 247 € 209 € 221 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
217€ 24 225€ 8€ 77€ 219€ 206€ 211€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
71€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 184€ 15 570€ 44 942€ 296 662€ 80 466€ 16€ 36€ 138€ 221€