Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 288€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 803€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 4 515 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
40 288 808 € 34 399 717 € 30 828 789 € 28 092 289 € 24 472 365 € 20 433 268 € 21 955 894 € 17 738 923 € 14 329 022 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
40 288 808€ 34 399 717€ 30 828 789€ 28 092 289€ 24 472 365€ 20 433 268€ 21 955 894€ 17 738 923€ 14 329 022€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
27 182 228 € 23 755 776 € 21 651 975 € 18 550 948 € 16 702 406 € 13 547 718 € 14 483 519 € 12 486 040 € 10 057 459 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
171 897€ 152 337€ 138 761€ 74 830€ 94 333€ 83 395€ 90 587€ 128 740€ 77 152€
10
B.2
Služby
27 010 331€ 23 603 439€ 21 513 214€ 18 476 118€ 16 608 073€ 13 464 323€ 14 392 932€ 12 357 300€ 9 980 307€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
13 106 580 € 10 643 941 € 9 176 814 € 9 541 341 € 7 769 959 € 6 885 550 € 7 472 375 € 5 252 883 € 4 267 048 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 377 384 € 2 089 221 € 1 247 268 € 1 869 969 € 1 404 139 € 1 347 595 € 1 245 924 € 1 110 489 € 1 024 575 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 825 396€ 1 608 394€ 907 483€ 1 566 643€ 1 134 961€ 1 080 827€ 1 009 327€ 912 427€ 851 688€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
512 442€ 446 017€ 311 692€ 270 533€ 243 950€ 242 111€ 218 022€ 181 815€ 156 966€
16
C.4
Sociálne náklady
39 546€ 34 810€ 28 093€ 32 793€ 25 228€ 24 657€ 18 575€ 16 247€ 15 921€
17
D
Dane a poplatky
1 752€ 4 082€ 867€ 772€ 837€ 1 531€ 1 862€ 1 098€ 1 008€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
219 352€ 128 667€ 108 911€ 76 169€ 44 937€ 44 891€ 45 796€ 71 354€ 86 022€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 466€ 1 166€ 7 334€ 1 082€ 1 892€ 1 962€ 193€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 821€ 352€ 7 574€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 441€ 20 521€ 20 794€ 31 941€ 57 850€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 566€ 8 109€ 3 604€ 85 111€ 169 370€ 77 409€ 48 674€ 142 635€ 2 437€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
350 697€ 296 997€ 272 018€ 172 597€ 147 613€ 182 632€ 174 103€ 203 852€ 179 585€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
10 209 165 € 8 112 562 € 7 531 726 € 7 482 338 € 6 285 035 € 5 387 850 € 6 055 326 € 4 001 344 € 2 978 295 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
252 366€ 1 285 404€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
248 785€ 1 277 960€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
21 465 € 21 465 € 4 423 € 11 130 € 9 205 € 28 100 € 17 912 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
17 912€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
21 465€ 21 465€ 4 423€ 11 130€ 9 205€ 28 100€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
874€ 4 643€ 27 852€ 39 183€ 65 602€ 39 007€ 34 637€ 20 220€ 32 185€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
256€ 1 967€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
753€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-743€ 743€
38
X.
Výnosové úroky
19 083€ 9 323€ 3 423€ 6 684€ 8 311€ 12 704€ 16 250€ 19 423€ 11 256€
39
N
Nákladové úroky
3 272€ 2 140€ 1 156€ 1 156€ 1 156€ 1 277€ 1 391€ 2 189€ 4 139€
40
XI.
Kurzové zisky
18€ 9€
41
O
Kurzové straty
13€ 39€ 26€ 18€ 10€ 74€ 155€ 337€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€ 4€ 20€ 16€ 230€ 2 041€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 474€ 25 626€ 12 844€ 12 417€ 8 218€ 10 985€ 17 227€ 17 483€ 8 372€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
15 429 € 7 677 € 21 659 € 43 146 € 71 759 € 67 559 € 54 447 € 26 756 € 32 634 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 224 594 € 8 120 239 € 7 553 385 € 7 525 484 € 6 356 794 € 5 455 409 € 6 109 773 € 4 028 100 € 3 010 929 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 181 478 € 1 735 177 € 1 602 760 € 1 695 680 € 1 426 749 € 1 223 080 € 1 477 740 € 640 369 € 594 995 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 467 729€ 1 802 024€ 1 755 048€ 1 521 589€ 1 215 140€ 1 026 776€ 1 639 381€ 933 005€ 749 906€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-286 251€ -66 847€ -152 288€ 174 091€ 211 609€ 196 304€ -161 641€ -292 636€ 154 911€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 043 116 € 6 385 062 € 5 950 625 € 5 829 804 € 4 930 045 € 4 232 329 € 4 632 033 € 3 387 731 € 2 415 934 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 224 594 € 8 120 239 € 7 553 385 € 7 525 484 € 6 356 794 € 5 455 409 € 6 109 773 € 4 028 100 € 3 010 929 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 043 116 € 6 385 062 € 5 950 625 € 5 829 804 € 4 930 045 € 4 232 329 € 4 632 033 € 3 387 731 € 2 415 934 €