Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
404 453 000€ 375 540 721€ 252 638 023€ 120 702 048€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
176 340 000 € 277 013 000 € 301 726 000 € 362 164 000 € 404 915 000 € 379 938 943 € 265 636 851 € 122 605 579 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 373 000€ 5 007 000€ 2 965 000€ 1 189 000€ 1 681 000€ 2 737 878€ 1 959 995€ 3 589 032€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
171 103 000€ 263 869 000€ 294 827 000€ 348 888 000€ 400 625 000€ 371 486 369€ 246 873 288€ 116 338 475€
05
III.
Tržby z predaja služieb
273 000€ 459 000€ 400 000€ 6 481 000€ 2 147 000€ 1 316 473€ 3 804 740€ 774 541€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-426 000€ 4 134 000€ -231 000€ -2 030 000€ -6 361 000€ 696 042€ 8 733 226€ 63 520€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 92 000€ 93 000€ 97 000€ 1 697 000€ 161 103€ 1 950 904€ 549 718€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 017 000€ 3 452 000€ 3 672 000€ 7 539 000€ 5 126 000€ 3 541 078€ 2 314 698€ 1 290 293€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
172 093 000 € 233 690 000 € 270 059 000 € 336 922 000 € 380 550 000 € 381 337 161 € 273 254 284 € 131 274 268 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 434 178€ 1 403 106€ 3 790 387€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
124 193 000€ 187 152 000€ 202 221 000€ 252 448 000€ 295 957 000€ 284 727 499€ 195 441 161€ 92 099 574€
13
C.
Opravné položky k zásobám
5 110 649€ 3 492 972€ -110 347€
14
D.
Služby
294 000€ 523 000€ 772 000€ 813 000€ 972 000€ 30 506 667€ 17 829 296€ 8 299 675€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 962 000 € 11 681 000 € 11 155 000 € 11 315 000 € 10 666 000 € 8 714 739 € 6 213 164 € 5 322 114 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 822 000€ 8 107 000€ 7 570 000€ 7 728 000€ 7 247 000€ 6 290 796€ 4 432 714€ 3 867 663€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 521 000€ 2 791 000€ 2 726 000€ 2 765 000€ 2 582 000€ 2 138 649€ 1 498 237€ 1 290 933€
19
E.4.
Sociálne náklady
619 000€ 783 000€ 859 000€ 822 000€ 837 000€ 285 294€ 282 213€ 163 518€
20
F.
Dane a poplatky
74 187€ 93 114€ 92 190€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 472 000€ 14 413 000€ 19 920 000€ 32 876 000€ 31 336 000€ 33 008 749€ 38 107 634€ 20 155 637€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 472 000€ 14 413 000€ 19 920 000€ 32 876 000€ 31 336 000€ 33 008 749€ 37 917 638€ 20 155 637€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
189 996€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
142 383€ 1 929 451€ 125 303€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
302 087€ 293 626€ 271 849€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 172 000€ 19 921 000€ 35 991 000€ 39 470 000€ 41 619 000€ 16 316 023€ 8 450 760€ 1 227 886€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 247 000 € 43 323 000 € 31 667 000 € 25 242 000 € 24 365 000 € -1 398 218 € -7 617 433 € -8 668 689 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
49 836 000 € 85 794 000 € 94 968 000 € 101 267 000 € 101 163 000 € 53 457 769 € 43 204 714 € 16 686 279 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 602 000 € 1 443 000 € 1 918 000 € 4 001 000 € 3 055 000 € 7 425 918 € 2 497 025 € 604 212 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 147 € 1 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 147€ 1€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
2 833 000€ 1 197 000€ 1 390 000€ 4 001 000€ 2 075 000€ 4 892 827€ 1 614 606€ 668 700€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 140 000€ 528 000€ 0€ 980 000€ 2 531 944€ 882 418€ -64 492€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
769 000€ 106 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 470 000 € 1 889 000 € 2 675 000 € 4 705 000 € 6 292 000 € 13 367 520 € 12 658 228 € 10 070 226 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
655 000 € 316 000 € 6 000 € 318 000 € 2 374 000 € 5 120 465 € 8 982 991 € 9 108 150 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 115 222€ 8 979 556€ 9 102 383€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
655 000€ 316 000€ 6 000€ 318 000€ 2 374 000€ 5 243€ 3 435€ 5 767€
52
O.
Kurzové straty
1 080 000€ 1 156 000€ 1 819 000€ 2 580 000€ 2 788 000€ 6 334 476€ 2 721 479€ 348 015€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
322 000€ 0€ 850 000€ 21 000€ 994 188€ 284 793€ 319 151€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
413 000€ 417 000€ 850 000€ 957 000€ 1 109 000€ 918 391€ 668 965€ 294 910€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 132 000 € -446 000 € -757 000 € -704 000 € -3 237 000 € -5 941 602 € -10 161 203 € -9 466 014 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 379 000 € 42 877 000 € 30 910 000 € 24 538 000 € 21 128 000 € -7 339 820 € -17 778 636 € -18 134 703 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 274 000 € 12 636 000 € 5 292 000 € -13 162 000 € 29 000 € 60 581 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-189 000€ 7 862 000€ 6 402 000€ 3 107 000€ 29 000€ 60 581€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 462 000€ 4 774 000€ -1 110 000€ -16 269 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 105 000 € 30 242 000 € 25 618 000 € 37 700 000 € 21 099 000 € -7 400 401 € -17 781 516 € -18 134 703 €