Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 596 164 € 2 662 678 € 2 543 125 € 2 856 126 € 3 049 927 € 2 943 610 € 2 767 084 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 394 277€ 2 458 875€ 2 343 451€ 2 566 882€ 2 832 570€ 2 704 111€ 2 598 096€
07
II.3
Aktivácia
201 887€ 203 803€ 199 674€ 289 244€ 217 357€ 239 499€ 168 988€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 504 202 € 1 299 460 € 1 261 904 € 1 561 271 € 1 617 890 € 1 689 480 € 1 729 773 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 317 861€ 1 138 033€ 1 089 123€ 1 378 322€ 1 465 781€ 1 483 542€ 1 594 910€
10
B.2
Služby
186 341€ 161 427€ 172 781€ 182 949€ 152 109€ 205 938€ 134 863€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 091 962 € 1 363 218 € 1 281 221 € 1 294 855 € 1 432 037 € 1 254 130 € 1 037 311 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
652 714 € 619 274 € 596 482 € 572 059 € 509 214 € 538 607 € 489 692 €
13
C.1
Mzdové náklady
455 118€ 425 796€ 414 301€ 398 574€ 354 485€ 375 767€ 340 255€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
171 622€ 167 198€ 157 458€ 146 753€ 129 265€ 138 593€ 126 358€
16
C.4
Sociálne náklady
25 974€ 26 280€ 24 723€ 26 732€ 25 464€ 24 247€ 23 079€
17
D
Dane a poplatky
9 444€ 7 305€ 7 795€ 8 476€ 7 342€ 7 436€ 9 549€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
339 582€ 453 796€ 393 315€ 419 265€ 408 322€ 437 613€ 415 415€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
240€ 119€ 530€ 251€ 725€ 1 469€ 634€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 919€ 7 754€ 3 062€ 16 488€ 3 540€ 68 499€ 52 802€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 658€ 14€ 2 109€ 25 208€ 32 220€ 10 904€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
95 723 € 290 716 € 287 207 € 309 685 € 486 216 € 308 222 € 165 187 €
38
X.
Výnosové úroky
620€ 978€ 985€ 918€ 619€ 6 559€ 6 506€
39
N
Nákladové úroky
40 188€ 50 038€ 50 900€ 46 224€ 53 481€ 64 952€ 68 696€
41
O
Kurzové straty
6€ 8€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 386€ 2 346€ 1 790€ 769€ 886€ 685€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 050€ 18 259€ 21 090€ 10 875€ 10 312€ 11 758€ 13 517€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-51 232 € -64 973 € -71 005 € -54 391 € -62 405 € -69 271 € -75 030 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
44 491 € 225 743 € 216 202 € 255 294 € 423 811 € 238 951 € 90 157 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 509 € 47 791 € 53 262 € 63 692 € 99 750 € 54 936 € 12 125 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
9 917€ 48 740€ 44 968€ 54 537€ 88 827€ 54 936€ 12 125€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-408€ -949€ 8 294€ 9 155€ 10 923€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
34 982 € 177 952 € 162 940 € 191 602 € 324 061 € 184 015 € 78 032 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
44 491 € 225 743 € 216 202 € 255 294 € 423 811 € 238 951 € 90 157 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
34 982 € 177 952 € 162 940 € 191 602 € 324 061 € 184 015 € 78 032 €