Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 713 433 € 1 909 377 € 1 745 233 € 1 268 727 € 1 268 236 € 904 968 € 423 054 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 713 433€ 1 909 377€ 1 745 233€ 1 268 727€ 1 268 236€ 904 968€ 423 054€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
636 283 € 1 092 099 € 540 910 € 328 673 € 347 473 € 173 126 € 28 357 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
491 595€ 264 367€ 323 505€ 290 348€ 311 314€ 152 982€ 1 358€
10
B.2
Služby
144 688€ 827 732€ 217 405€ 38 325€ 36 159€ 20 144€ 26 999€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 077 150 € 817 278 € 1 204 323 € 940 054 € 920 763 € 731 842 € 394 697 €
17
D
Dane a poplatky
46 595€ 45 550€ 42 381€ 37 751€ 26 368€ 26 848€ 16 228€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
708 180€ 620 503€ 563 893€ 546 216€ 543 970€ 314 690€ 199 140€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
500€ 1 878 792€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 849 322€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 555€ 548€ 560€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 672€ 10 771€ 10 674€ 10 627€ 10 126€ 5 044€ 2 707€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
324 258 € 140 454 € 588 423 € 345 460 € 340 859 € 414 730 € 176 622 €
38
X.
Výnosové úroky
27 890€ 6 959€ 5 159€ 21€ 15€ 31€ 1 619€
39
N
Nákladové úroky
432 375€ 280 010€ 271 255€ 353 766€ 332 572€ 232 140€ 119 067€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 943€ 758€ 1 257€ 378€ 371€ 363€ 352€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-412 428 € -273 809 € -267 353 € -354 123 € -332 928 € -232 472 € -117 800 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-88 170 € -133 355 € 321 070 € -8 663 € 7 931 € 182 258 € 58 822 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 441 € 101 477 € 2 883 € 2 883 € 39 659 € 12 776 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 441€ 101 477€ 2 883€ 2 883€ 39 659€ 12 776€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-93 611 € -133 355 € 219 593 € -11 546 € 5 048 € 142 599 € 46 046 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-88 170 € -133 355 € 321 070 € -8 663 € 7 931 € 182 258 € 58 822 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-93 611 € -133 355 € 219 593 € -11 546 € 5 048 € 142 599 € 46 046 €