Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konská hlava s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 468€ 44 214€ 368 774€ 142 453€ 198 720€ 119 459€ 149 416€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 922 € 58 666 € 393 479 € 166 280 € 213 504 € 134 283 € 169 191 € 203 380 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
7 469€ 44 213€ 368 253€ 142 453€ 198 720€ 119 459€ 148 530€ 182 127€
05
III.
Tržby z predaja služieb
521€ 886€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 453€ 14 453€ 24 705€ 23 827€ 14 784€ 14 824€ 19 775€ 21 253€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
20 993 € 47 506 € 326 163 € 148 067 € 201 227 € 113 064 € 155 977 € 185 961 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 629€ 7 312€ 13 726€ 7 326€ 6 023€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
-1 946€ 9 067€ 295 935€ 103 946€ 166 151€ 84 208€ 127 548€ 146 682€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 579 € 6 236 € 6 046 € 4 805 € 10 158 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 221€ 4 212€ 4 231€ 3 198€ 7 220€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 794€ 1 482€ 1 489€ 1 125€ 2 447€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 564€ 542€ 326€ 482€ 491€
20
F.
Dane a poplatky
249€ 249€ 249€ 249€ 249€ 249€ 63€ 27€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 561€ 22 561€ 22 561€ 22 561€ 20 938€ 22 561€ 22 561€ 22 561€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 561€ 22 561€ 22 561€ 22 561€ 20 938€ 22 561€ 22 561€ 22 561€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
129€ 5 000€ 106€ 6€ 327€ 1 000€ 510€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
929 € 11 160 € 67 316 € 18 213 € 12 277 € 21 219 € 13 214 € 17 419 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 415 € 24 517 € 65 527 € 24 781 € 25 243 € 35 251 € 21 868 € 29 422 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 78 € 201 € 21 € 97 € 260 € 1 232 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 78 € 158 € 21 € 97 € 260 € 1 232 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 78€ 158€ 21€ 97€ 260€ 1 232€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
231 € 230 € 34 960 € 238 € 297 € 343 € 1 029 € 5 972 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
34 643 € 17 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
34 643€ 17€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
231€ 230€ 317€ 238€ 280€ 343€ 1 029€ 5 972€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-228 € -152 € -34 759 € -217 € -200 € -83 € 203 € -5 968 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
701 € 11 008 € 32 557 € 17 996 € 12 077 € 21 136 € 13 417 € 11 451 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
124 € 4 684 € 6 744 € 3 903 € 3 273 € 5 414 € 2 964 € 2 677 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
124€ 4 684€ 6 744€ 3 903€ 3 273€ 5 414€ 2 964€ 2 677€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
577 € 6 324 € 25 813 € 14 093 € 8 804 € 15 722 € 10 453 € 8 774 €