Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Intropa s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 000 € 4 138 € 6 167 € 710 135 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 000€ 4 138€ 4 500€ 171 970€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
537 965€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 667€ 200€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
60 € 878 € 4 799 € 2 656 € 715 392 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
98 116€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
60€ 807€ 738€ 910€ 71 769€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 528 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 829€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 699€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€
20
F.
Dane a poplatky
26 580€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
510 604€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
71€ 4 061€ 1 746€ 1 795€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-60 € 122 € -661 € 3 511 € -5 257 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-60 € 193 € 3 400 € 3 590 € 2 085 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 23 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 16 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 16€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
103 € 107 € 103 € 129 € 103 € 282 € 6 687 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€
52
O.
Kurzové straty
2€ 4 109€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
103€ 107€ 103€ 129€ 103€ 279€ 2 577€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-103 € -107 € -103 € -129 € -103 € -281 € -6 664 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-163 € -107 € -103 € -7 € -764 € 3 230 € -11 921 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
0 € 0 € -163 € -107 € -1 063 € -967 € -1 724 € 2 270 € -11 921 €