Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Snowparadise a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 964 306€ 498 698€ 1 672 028€ 2 141 278€ 2 282 660€ 2 829 186€ 2 400 231€ 2 365 728€ 230 067€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 964 306 € 759 506 € 1 835 370 € 2 356 880 € 3 288 158 € 3 013 408 € 2 502 588 € 2 428 375 € 670 640 € 2 086 593 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
122 308€ 59 132€ 95 866€ 123 228€ 117 885€ 105 355€ 26 318€ 18 819€ 8 313€ 14 805€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 726 534€ 439 566€ 1 576 162€ 2 116 137€ 2 257 685€ 2 807 507€ 2 373 912€ 2 346 909€ 221 754€ 1 482 821€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
19 500€ 13 833€ 4 150€ 4 167€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
95 964€ 246 975€ 163 342€ 117 515€ 912 588€ 100 546€ 102 358€ 58 497€ 440 573€ 584 800€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 024 677 € 859 084 € 2 000 563 € 2 371 117 € 2 984 360 € 2 669 400 € 1 794 936 € 1 428 906 € 1 285 526 € 1 620 075 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
64 802€ 3 255€ 29 785€ 41 497€ 38 893€ 38 827€ 10 259€ 10 425€ 4 040€ 9 455€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
450 017€ 119 018€ 275 434€ 392 144€ 400 159€ 346 041€ 358 566€ 302 667€ 227 956€ 500 151€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
412 646€ 123 243€ 405 913€ 650 938€ 718 942€ 717 805€ 622 714€ 548 973€ 549 883€ 630 133€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
307 214 € 295 419 € 403 333 € 366 241 € 226 117 € 110 360 € 104 187 € 36 167 € 35 492 € 28 414 €
16
E.1.
Mzdové náklady
236 477€ 214 433€ 286 881€ 261 268€ 139 164€ 78 879€ 73 209€ 25 438€ 21 280€ 19 614€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
58 385€ 73 594€ 97 452€ 89 237€ 48 204€ 24 348€ 25 005€ 8 761€ 7 451€ 6 805€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 352€ 7 392€ 19 000€ 15 736€ 38 749€ 7 133€ 5 973€ 1 968€ 6 761€ 1 995€
20
F.
Dane a poplatky
4 178€ 3 541€ 9 522€ 8 393€ 6 319€ 6 819€ 6 001€ 6 125€ 5 618€ 5 174€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
763 338€ 287 624€ 716 151€ 743 984€ 718 842€ 1 422 085€ 672 764€ 523 766€ 456 813€ 445 735€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
763 338€ 287 624€ 716 151€ 743 984€ 718 842€ 1 422 085€ 672 764€ 523 766€ 456 813€ 445 735€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 123€ 9 685€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
132 293€ 145 293€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 359€ 17 299€ 28 132€ 22 627€ 875 088€ 27 463€ 20 445€ 783€ 5 724€ 1 013€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-60 371 € -99 578 € -165 193 € -14 237 € 303 798 € 344 008 € 707 652 € 999 469 € -614 886 € 466 518 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
921 377 € 253 182 € 960 896 € 1 154 786 € 1 217 576 € 1 810 189 € 1 408 691 € 1 503 663 € -551 812 € 357 887 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 4 € 1 053 € 84 € 44 € 97 € 38 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
981 € 17 € 6 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
981€ 17€ 6€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 4€ 72€ 67€ 38€ 96€ 36€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 273 € 16 221 € 32 326 € 48 879 € 109 773 € 192 346 € 260 187 € 548 722 € 893 161 € 903 012 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 550 € 14 088 € 26 772 € 43 345 € 101 724 € 179 975 € 253 857 € 507 390 € 874 047 € 883 663 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 550€ 14 088€ 26 772€ 43 345€ 101 724€ 179 975€ 253 857€ 507 390€ 874 047€ 883 663€
52
O.
Kurzové straty
675€ 10€ 80€ 173€ 224€ 143€ 371€ 1 522€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 723€ 2 133€ 4 879€ 5 524€ 7 969€ 12 198€ 6 106€ 41 189€ 18 743€ 17 827€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 273 € -16 221 € -32 326 € -48 873 € -109 769 € -191 293 € -260 103 € -548 678 € -893 064 € -902 974 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-68 644 € -115 799 € -197 519 € -63 110 € 194 029 € 152 715 € 447 549 € 450 791 € -1 507 950 € -436 456 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-6 723 € -44 723 € 592 739 € 2 880 € 2 884 € 2 881 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 889€ 2 880€ 2 884€ 2 881€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-17 612€ -44 723€ 592 739€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-68 644 € -115 799 € -190 796 € -18 387 € -398 710 € 149 835 € 444 665 € 447 910 € -1 510 830 € -436 456 €