Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
389 491 € 438 621 € 339 363 € 343 949 € 256 869 € 248 284 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
382 955€ 320 352€ 314 949€ 343 550€ 254 840€ 238 801€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
117 000€ 22 060€ 38€ 288€ 580€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 536€ 1 269€ 2 354€ 361€ 1 741€ 8 903€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
355 696 € 401 699 € 295 307 € 304 461 € 233 782 € 192 848 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 363€ 31 005€ 27 766€ 22 694€ 33 425€ 22 817€
11
C.
Služby
180 548€ 166 747€ 141 298€ 195 346€ 151 267€ 122 669€
12
D.
Osobné náklady
101 928€ 79 966€ 81 520€ 67 842€ 29 379€ 31 140€
13
E.
Dane a poplatky
1 707€ 2 077€ 981€ 855€ 1 124€ 634€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 740€ 34 532€ 17 788€ 15 314€ 18 577€ 14 701€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
71 932€ 22 060€ 887€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 410€ 15 440€ 3 894€ 2 410€ 10€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
33 795 € 36 922 € 44 056 € 39 488 € 23 087 € 55 436 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
168 044 € 122 600 € 145 885 € 125 510 € 70 148 € 93 315 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 4 € 4 € 1 184 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 4€ 4€ 4€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 180€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 328 € 10 699 € 8 710 € 6 203 € 4 112 € 5 080 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
9 779€ 10 268€ 7 811€ 5 669€ 1 734€ 1 453€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
549€ 431€ 899€ 534€ 2 378€ 3 627€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 328 € -10 699 € -8 709 € -6 199 € -4 108 € -3 896 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
23 467 € 26 223 € 35 347 € 33 289 € 18 979 € 51 540 €
36
P.
Daň z príjmov
5 339€ 5 827€ 8 149€ 7 555€ 5 222€ 12 252€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
18 128 € 20 396 € 27 198 € 25 734 € 13 757 € 39 288 €