Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
210 720 € 201 433 € 156 147 € 143 924 € 125 288 € 107 908 € 115 791 € 42 357 € 15 000 € 55 629 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
113 451€ 95 572€ 88 465€ 77 005€ 61 506€ 36 602€ 42 421€ 2 445€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
94 028€ 70 522€ 67 170€ 66 919€ 63 130€ 54 118€ 57 675€ 42 357€ 15 000€ 53 184€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
18 745€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 241€ 16 594€ 512€ 652€ 17 188€ 15 695€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
217 180 € 199 849 € 156 699 € 144 690 € 125 280 € 128 891 € 111 612 € 42 510 € 10 533 € 53 792 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
89 827€ 83 801€ 77 254€ 63 645€ 50 813€ 31 009€ 33 076€ 2 377€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 631€ 11 405€ 4 897€ 4 507€ 5 121€ 5 276€ 6 335€ 10 280€ 2 771€ 241€
11
C.
Služby
6 187€ 7 594€ 2 809€ 4 462€ 4 803€ 19 042€ 9 520€ 20 239€ 1 339€ 50 460€
12
D.
Osobné náklady
55 714€ 41 155€ 34 405€ 37 924€ 31 357€ 40 377€ 29 887€ 4 862€
13
E.
Dane a poplatky
1 683€ 1 266€ 1 165€ 1 163€ 1 217€ 1 186€ 840€ 908€ 160€ 696€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 586€ 34 448€ 32 923€ 32 013€ 30 949€ 30 949€ 30 949€ 5 839€ 5 262€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 745€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 552€ 1 435€ 3 246€ 976€ 1 020€ 1 052€ 1 005€ 382€ 1 001€ 18€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-6 460 € 1 584 € -552 € -766 € 8 € -20 983 € 4 179 € -153 € 4 467 € 1 837 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
90 834 € 63 294 € 70 675 € 71 310 € 63 899 € 35 393 € 51 165 € 11 838 € 10 890 € 2 551 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 € 12 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
5€ 12€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
426 € 392 € 421 € 148 € 80 € 75 € 65 € 61 € 61 € 69 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
426€ 392€ 421€ 148€ 80€ 75€ 65€ 61€ 61€ 69€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-426 € -392 € -421 € -148 € -80 € -75 € -65 € -56 € -49 € -68 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-6 886 € 1 192 € -973 € -914 € -72 € -21 058 € 4 114 € -209 € 4 418 € 1 769 €
36
P.
Daň z príjmov
516€ 77€ 42€ 960€ 985€ 1 117€ 972€ 407€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-6 886 € 676 € -1 050 € -956 € -72 € -22 018 € 3 129 € -1 326 € 3 446 € 1 362 €