Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cargotec Slovakia spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
246€ 151 815€ 769 589€ 1 507 464€ 1 048 525€ 1 230 132€ 1 832 859€ 2 370 300€ 1 954 892€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
245€ 110 085€ 545 752€ 1 136 627€ 855 965€ 944 243€ 1 358 130€ 1 887 591€ 1 533 236€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 € 41 730 € 223 837 € 370 837 € 192 560 € 285 889 € 474 729 € 482 709 € 421 656 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
108 563 € 102 091 € 84 032 € -22 351 € 245 799 € 673 229 € 750 560 € 786 673 € 579 880 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
108 563€ 102 091€ 84 032€ 121€ 223 327€ 674 292€ 756 730€ 787 256€ 579 690€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-22 472€ 22 472€ -1 063€ -6 288€ -868€ -1 151€
07
II.3
Aktivácia
118€ 285€ 1 341€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
51 053 € 44 980 € 67 758 € 144 600 € 249 688 € 411 893 € 770 197 € 973 345 € 953 489 € 820 718 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 250€ 3 937€ 6 695€ 24 662€ 13 560€ 93 747€ 404 604€ 469 368€ 484 966€ 390 606€
10
B.2
Služby
47 803€ 41 043€ 61 063€ 122 794€ 233 381€ 326 742€ 365 593€ 503 977€ 468 523€ 430 112€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
57 510 € 57 112 € 58 004 € 79 237 € 98 798 € 26 466 € 188 921 € 251 944 € 315 893 € 180 818 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
46 113 € 43 446 € 48 037 € 62 312 € 58 629 € 150 154 € 373 876 € 391 409 € 384 761 € 343 585 €
13
C.1
Mzdové náklady
33 095€ 30 744€ 31 185€ 43 264€ 41 141€ 93 829€ 246 037€ 273 805€ 271 671€ 241 635€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
12 308€ 12 001€ 13 096€ 17 382€ 15 264€ 36 584€ 95 653€ 101 796€ 98 091€ 86 883€
16
C.4
Sociálne náklady
710€ 701€ 3 756€ 1 666€ 2 224€ 19 741€ 32 186€ 15 808€ 14 999€ 15 067€
17
D
Dane a poplatky
118€ 309€ 325€ 704€ 1 200€ 2 187€ 4 197€ 8 131€ 4 271€ 9 246€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 413€ 8 666€ 11 519€ 11 517€ 8 901€ 31 211€ 31 362€ 406 741€ 930 183€ 944 053€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 000€ 3 500€ 3 511€ 27 853€ 910€ 7 458€ 127€ 114€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 041€ 2 776€ 14 584€ 153€ 1 513€ 98€ 96€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-425€ -3 474€ 9 262€ 6 779€ -56 172€ 8 858€ -285 333€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 357€ 572€ 9 002€ 3 426€ 14 478€ 15 837€ 10 764€ 17 531€ 21 029€ 79 717€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 792€ 2 619€ 1 999€ 3 859€ 3 885€ 26 134€ 17 505€ 48 904€ 6 623€ 16 566€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 431 € 2 644 € 6 085 € 8 196 € 44 870 € -163 376 € -233 277 € -523 593 € -997 745 € -767 564 €
38
X.
Výnosové úroky
8€ 19€ 44€ 115€ 153€
39
N
Nákladové úroky
377€ 1 150€ 54 893€ 129 722€ 91 688€ 67 449€ 43 406€ 107 140€ 85 795€ 84 535€
40
XI.
Kurzové zisky
2€
41
O
Kurzové straty
19€ 4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
84€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
754€ 758€ 852€ 903€ 974€ 672€ 2 599€ 766€ 669€ 11 954€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 150 € -1 908 € -55 745 € -130 625 € -92 662 € -68 029 € -45 986 € -107 860 € -86 353 € -96 336 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 281 € 736 € -49 660 € -122 429 € -47 792 € -231 405 € -279 263 € -631 453 € -1 084 098 € -863 900 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € -139 € 1 969 € 2 020 € 782 € -1 021 € 1 548 € -1 275 € -244 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 2 880€ 2 880€ 2 882€ 4€ 9€ 18€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 099€ -911€ -860€ -2 100€ -1 025€ 1 539€ -1 293€ -244€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 321 € 736 € -49 521 € -124 398 € -49 812 € -232 187 € -278 242 € -633 001 € -1 082 823 € -863 656 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 281 € 736 € -49 660 € -122 429 € -47 792 € -231 405 € -279 263 € -631 453 € -1 084 098 € -863 900 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 321 € 736 € -49 521 € -124 398 € -49 812 € -232 187 € -278 242 € -633 001 € -1 082 823 € -863 656 €