Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti WISDOM Investments a.s.

 • Názov WISDOM Investments a.s.
 • IČO 36781614
 • DIČ 2022382703
 • IČ DPH SK2022382703 podľa §4
 • Sídlo Grösslingova 17, 811 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 24. mája 2007, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4139/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 33 200 € / splatené 33 200 €
  Podľa účtovnej závierky: 33 200 €
 • Historické sídlo Pribinova 25, 811 09 Bratislava
  (platné do 29. júna 2010)
  Lotyšská 18, 821 06 Bratislava
  (platné do 18. októbra 2007)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Dag Vaškor Predseda predstavenstva Lónyaiová 10, 851 10 Bratislava 24. mája 2007
Ing. Ľudovít Adamčík Člen predstavenstva Lábska 372/9, 900 51 Zohor 15. októbra 2007
 • Konanie menom spoločnosti [od 18. októbra 2007] Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne predseda predstavenstva s iným členom predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Milan Vaškor Dozorná rada 7, 900 68 Plavecký Štvrtok 24. mája 2007
Denis Vaškor Dozorná rada 7, 900 68 Plavecký Štvrtok 24. mája 2007
Erik Vaškor Dozorná rada Lotyšská 18, 821 06 Bratislava 24. mája 2007
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
MULINER s. r. o. [44125801] Pribinova 25, 811 09 Bratislava 29.6.2010
VYHRAJBYT, s. r. o. [44252480] Pribinova 25, 811 09 Bratislava 29.6.2010
SPNR s.r.o. [44388683] Grösslingova 17, 811 09 Bratislava 28.6.2013
WIZ s.r.o. [44209622] Grösslingova 17, 811 09 Bratislava 28.6.2013
Predmety podnikania
Názov Vznik
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti manažmentu v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
prieskum trhu 24.5.2007
kancelárske a administratívne práce 24.5.2007
automatizované spracovanie údajov 24.5.2007
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
operatívny a finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
organizačno-technické zabezpečenie seminárov, školení a kongresov v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
činnosť účtovných poradcov 24.5.2007
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 24.5.2007
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 24.5.2007
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
poskytovanie verejno-dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti 24.5.2007
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností 24.5.2007
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) 24.5.2007
organizovanie kurzov, školení a seminárov 29.6.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 29.6.2010
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 29.6.2010
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov 29.6.2010
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 29.6.2010
prenájom hnuteľných vecí 29.6.2010
prípravné práce k realizácii stavby 6.8.2013
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 6.8.2013
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 6.8.2013
stavebné cenárstvo 6.8.2013
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií zo dňa 04.05.2007 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 333/2007, Nz 17290/2007, NCRls 173238/2007 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 270/2007, Nz 40969/2007, NCRls 40698/2007 napísaná dňa 15.10.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.2007.
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 347/2010 Nz 21150/2010 zo dňa 14.06.2010 o zlúčení so spoločnosťou MULINER s. r. o, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 125 801, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 52232/B a spoločnosťou VYHRAJBYT, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 252 480, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 54270/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť WISDOM Investments a. s., so sídlom Grösslingova 17, 811 09 Bratislava, IČO : 36 781 614, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4139/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2010, Nz 21159/2010 14.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločností MULINER s. r. o. a VYHRAJBYT, s. r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 455/2013, Nz 21923/2013, NCRls 22357/2013 zo dňa 28.06.2013.
5. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 456/2013, Nz 21934/2013, NCRls 22361/2013 zo dňa 28.06.2013, na základe ktorej sa spoločnosť WISDOM Investments a.s., so sídlom Grösslingova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 36 781 614 stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcich spoločností: 1. SPNR s.r.o., so sídlom Grösslingova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 388 683 a 2. WIZ s.r.o., so sídlom Grösslingova 17, 811 09 Bratislava, IČO: 44 209 622.
6. Notárska zápisnica č. N 527/2013, Nz 26436/2013 zo dňa 06.08.2013.
História zmien a podania
 • 2020
 • 8.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318705
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 17.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R258984
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 2018
 • 14.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R203520
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 18.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R161348
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R159488
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 31.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R112651
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2014
 • 11.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R800618
  • Notárska zápisnica N 527/2013, NZ 26436/2013, NCRls 26957/2013 z 6.8.2013
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 15.8.2013
  • úplné znenie stanov z 6.8.2013
 • 5.8. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R798384
  • Notárska zápisnica N 456/2013 Nz 21935/2013 NCRls 22361
 • 2013
 • 3.9. 2013
  Zmena zápisu číslo R598763
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prípravné práce k realizácii stavby
   • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   • stavebné cenárstvo
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 527/2013, Nz 26436/2013 zo dňa 06.08.2013.
 • 10.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R564809
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R545806
  • Účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
 • 27.5. 2013
 • 11.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R441932
  • Účtovná závierka za rok 2011, Zápisnica z Valného zhromaždenia
 • 2012
 • 5.12. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R376570
  • Výročná správa za rok 2010, Poznámky k účtovnej závierke za rok 2010, Súvaha za rok 2010, Výkaz ziskov a strát za rok 2010,
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.05. 2011
 • 1.2. 2012
 • 2011
 • 1.8. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R115392
  • návrh zmluvy o zlúčení medzi A. MANZARD sro. a WINSDOM Investments a.s.
 • 2010
 • 29.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Grösslingova 17, 811 09 Bratislava z Pribinova 25, 811 09 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • organizovanie kurzov, školení a seminárov
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   • organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   • poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   • prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   • prenájom hnuteľných vecí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 347/2010 Nz 21150/2010 zo dňa 14.06.2010 o zlúčení so spoločnosťou MULINER s. r. o, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 125 801, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 52232/B a spoločnosťou VYHRAJBYT, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 44 252 480, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 54270/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť WISDOM Investments a. s., so sídlom Grösslingova 17, 811 09 Bratislava, IČO : 36 781 614, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4139/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 348/2010, Nz 21159/2010 14.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločností MULINER s. r. o. a VYHRAJBYT, s. r. o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
 • 22.6. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 33 200 € (splatené 33 200 €) z hodnoty 33 194 € (splatené 33 194 €)

 • 2007
 • 18.10. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Pribinova 25, 811 09 Bratislava z Lotyšská 18, 821 06 Bratislava
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne predseda predstavenstva s iným členom predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
   pôvodne
   Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 270/2007, Nz 40969/2007, NCRls 40698/2007 napísaná dňa 15.10.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.2007.
 • 24.5. 2007
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy WISDOM Investments a.s.
  • novú adresu firmy Lotyšská 18, 821 06 Bratislava
  • nové základne imanie 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, pripojí svoj podpis predseda predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti manažmentu v rozsahu voľnej živnosti
   • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • prieskum trhu
   • kancelárske a administratívne práce
   • automatizované spracovanie údajov
   • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   • operatívny a finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   • organizačno-technické zabezpečenie seminárov, školení a kongresov v rozsahu voľnej živnosti
   • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • činnosť účtovných poradcov
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   • prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   • poskytovanie verejno-dostupných informácií v rozsahu voľnej živnosti
   • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií zo dňa 04.05.2007 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 333/2007, Nz 17290/2007, NCRls 173238/2007 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.