Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 181€ 28 075€ 5 010€ 47 160€ 217 983€ 76 899€ 123 085€ 62 451€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 941€ 14 670€ 3 620€ 29 710€ 164 909€ 47 725€ 122 088€ 44 258€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 240 € 13 405 € 1 390 € 17 450 € 53 074 € 29 174 € 997 € 18 193 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
109 984 € 146 820 € 95 924 € 97 131 € 81 125 € 117 546 € 108 984 € 132 910 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
109 984€ 105 237€ 95 924€ 97 131€ 81 125€ 117 546€ 108 984€ 132 910€
07
II.3
Aktivácia
41 583€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
56 753 € 98 950 € 50 351 € 72 254 € 75 482 € 93 705 € 43 831 € 73 373 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 056€ 28 522€ 30 124€ 43 706€ 25 697€ 63 545€ 27 016€ 33 034€
10
B.2
Služby
17 697€ 70 428€ 20 227€ 28 548€ 49 785€ 30 160€ 16 815€ 40 339€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
54 471 € 61 275 € 46 963 € 42 327 € 58 717 € 53 015 € 66 150 € 77 730 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 502 € 899 € -105 € 1 220 € 12 664 € 22 628 € 5 957 €
13
C.1
Mzdové náklady
766€ 865€ 8 990€ 16 295€ 4 247€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
133€ -105€ 304€ 3 164€ 5 735€ 1 496€
16
C.4
Sociálne náklady
51€ 510€ 598€ 214€
17
D
Dane a poplatky
795€ 807€ 1 415€ 2 406€ 4 196€ 2 363€ 3 138€ 1 070€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 318€ 41 070€ 34 323€ 42 759€ 33 921€ 22 186€ 16 970€ 28 521€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 250€ 1 450€ 6 051€ 83 717€ 1 500€ 3 501€ 5 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 846€ 1 450€ 23 889€ 5 124€ 5 780€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 834€ 3 149€ 1 531€ 6 975€ 9 622€ 262€ 2 451€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
170€ 7 584€ 7 252€ 40 902€ 5 286€ 4 137€ 4 454€ 24 861€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
11 924 € 14 064 € 11 555 € 23 168 € 15 594 € 19 664 € 18 442 € 19 772 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
3€ 2€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
5 385€ 6 673€ 7 478€ 11 249€ 8 042€ 12 312€ 11 260€ 10 335€
40
XI.
Kurzové zisky
30€ 954€ 1 080€ 1 601€
41
O
Kurzové straty
6€ 278€ 3 799€ 44€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
810€ 11 707€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 671€ 1 865€ 575€ 1 684€ 1 717€ 5 752€ 2 526€ 678€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 056 € -8 544 € -8 023 € -11 166 € 3 030 € -18 341 € -17 585 € -9 455 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 868 € 5 520 € 3 532 € 12 002 € 18 624 € 1 323 € 857 € 10 317 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 531 € 4 570 € 2 169 € 10 627 € 4 499 € 960 € 375 € 2 259 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 531€ 4 570€ 2 169€ 10 627€ 4 499€ 960€ 375€ 2 259€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 337 € 950 € 1 363 € 1 375 € 14 125 € 363 € 482 € 8 058 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 868 € 5 520 € 3 532 € 12 002 € 18 624 € 1 323 € 857 € 10 317 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 337 € 950 € 1 363 € 1 375 € 14 125 € 363 € 482 € 8 058 €