Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Survey plus, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
311 023 € 114 563 € 105 457 € 131 336 € 151 338 € 151 871 € 48 180 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
61 858 € 8 609 € 21 466 € 34 321 € 47 177 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
61 858 € 8 609 € 21 466 € 34 321 € 47 177 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 858€ 8 609€ 21 466€ 34 321€ 47 177€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
249 165 € 114 563 € 96 848 € 109 870 € 117 017 € 104 694 € 48 180 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
51 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
97 341 € 35 200 € 15 345 € 38 136 € 95 619 € 67 360 € 2 275 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
86 291€ 34 997€ 14 000€ 27 538€ 93 812€ 67 360€ 663€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
434€ 933€ 10 433€ 1 872€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 612€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 616€ 203€ 412€ 165€ -65€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
151 824 € 79 312 € 81 503 € 71 734 € 21 398 € 37 334 € 45 905 €
056
B.IV.1
Peniaze
151 824€ 79 312€ 81 503€ 71 734€ 21 398€ 37 334€ 22 203€
057
B.IV.2
Účty v bankách
23 702€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
311 023 € 114 563 € 105 457 € 131 336 € 151 338 € 151 871 € 48 180 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
179 796 € 84 063 € 78 460 € 92 393 € 100 112 € 49 582 € 47 245 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
76 759 € 71 156 € 85 088 € 92 810 € 42 278 € 20 408 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 408€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
95 733 € 5 603 € -13 932 € -7 721 € 50 530 € 42 278 € 19 533 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
131 227 € 30 500 € 26 997 € 38 943 € 51 226 € 102 289 € 935 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
250 € 100 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
250€ 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
34 290 € 8 479 € 20 599 € 29 838 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
96 937 € 30 500 € 26 747 € 30 464 € 30 627 € 72 451 € 835 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 974€ 789€ 2 415€ 262€ 1 160€ 33 221€ 746€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
26 866€ 14 365€ 23 203€ 25 399€ 24 003€ 25 882€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 704€ 10 602€ 713€ 332€ 4 541€ 3 902€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
26 393€ 4 744€ 416€ 4 471€ 923€ 9 446€ 89€