Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 045 510 € 5 937 712 € 4 054 670 € 3 871 411 € 5 451 523 € 5 286 279 € 3 449 356 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
903 948 € 671 001 € 1 004 313 € 285 332 € 387 978 € 535 820 € 778 130 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
672 423 € 591 007 € 297 006 € 162 089 € 211 039 € 318 506 € 556 043 €
005
A.I.2
Software
434 326€ 438 906€ 21 803€ 68 280€ 163 046€ 318 506€ 556 043€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
17 149€ 34 309€ 51 469€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
220 948€ 117 792€ 223 734€ 93 809€ 47 993€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
213 795 € 70 158 € 89 512 € 123 243 € 166 319 € 206 966 € 211 623 €
013
A.II.2
Stavby
22 809€ 29 467€ 33 303€ 54 795€ 60 167€ 65 539€ 86 125€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 605€ 36 569€ 40 802€ 66 191€ 97 637€ 136 771€ 108 031€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
106 284€ 4 122€ 2 257€ 2 257€ 2 257€ 3 340€ 5 830€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
53 097€ 13 150€ 6 258€ 1 316€ 11 637€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
17 730 € 9 836 € 617 795 € 10 620 € 10 348 € 10 464 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
17 730€ 9 836€ 617 795€ 10 620€ 10 348€ 10 464€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 875 909 € 5 015 507 € 2 803 236 € 3 323 642 € 4 826 043 € 4 593 084 € 2 552 957 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
17 474 € 15 542 € 25 564 € 20 127 € 16 725 € 10 591 € 15 089 €
039
B.I.5
Tovar
17 474€ 15 542€ 25 564€ 20 127€ 16 725€ 10 591€ 15 089€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
402 514 € 265 413 € 163 884 € 187 470 € 361 771 € 400 630 € 301 318 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
151 469€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
251 045€ 265 413€ 163 884€ 187 470€ 361 771€ 400 630€ 301 318€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
4 343 020 € 2 659 822 € 2 297 727 € 2 521 862 € 3 770 013 € 3 131 760 € 2 165 853 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
4 210 711 € 2 649 620 € 2 292 010 € 2 264 582 € 3 692 540 € 3 117 271 € 2 147 876 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
27 910€ 122 889€ 31 143€ 27 729€ 227 012€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
4 182 801€ 2 526 731€ 2 260 867€ 2 236 853€ 3 465 528€ 3 117 271€ 2 147 876€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
117 428€ 250 987€ 67 248€ 791€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 881€ 10 202€ 5 717€ 6 293€ 10 225€ 14 489€ 17 186€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
112 901 € 2 074 730 € 316 061 € 594 183 € 677 534 € 1 050 103 € 70 697 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 125€ 6 897€ 15 912€ 23 462€ 10 301€ 19 011€ 13 878€
073
B.V.2.
Účty v bankách
100 776€ 2 067 833€ 300 149€ 570 721€ 667 233€ 1 031 092€ 56 819€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
265 653 € 251 204 € 247 121 € 262 437 € 237 502 € 157 375 € 118 269 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 318€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
254 035€ 249 622€ 245 759€ 223 246€ 237 423€ 156 527€ 117 286€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
300€ 1 582€ 1 362€ 39 191€ 79€ 848€ 983€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 045 510 € 5 937 712 € 4 054 670 € 3 871 411 € 5 451 523 € 5 286 279 € 3 449 356 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 479 194 € 2 393 055 € 1 541 084 € 1 530 218 € 2 564 860 € 1 662 639 € 648 030 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
12 516 € 4 622 € 7 795 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
12 516€ 4 622€ 7 795€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
399 782 € 492 302 € 400 936 € 589 231 € 735 578 € 247 009 € 144 911 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
300 000€ 392 520€ 301 154€ 489 449€ 635 796€ 147 227€ 45 129€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
2 027 063 € 1 856 298 € 1 092 520 € 901 154 € 1 789 449 € 1 375 797 € 463 286 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 227 405 € 3 330 434 € 2 333 325 € 2 199 191 € 2 736 577 € 3 494 244 € 2 661 436 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
43 165 € 46 289 € 42 662 € 49 627 € 71 138 € 63 837 € 56 408 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
43 165€ 46 289€ 42 662€ 49 627€ 71 138€ 63 837€ 56 408€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
8 676 € 4 527 € 3 091 € 6 344 € 7 217 € 3 884 € 2 703 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
8 676€ 4 527€ 3 091€ 6 344€ 7 217€ 3 884€ 2 703€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 350 942 € 2 386 252 € 1 808 267 € 1 253 128 € 2 032 010 € 2 510 370 € 1 616 705 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
986 909 € 520 754 € 377 118 € 292 431 € 502 082 € 729 419 € 313 928 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
683 005€ 3 312€ 13 036€ 260€ 34 961€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
303 904€ 517 442€ 364 082€ 292 171€ 467 121€ 729 419€ 313 928€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000€ 333 000€ 500 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
666 712€ 464 206€ 382 898€ 345 424€ 819 358€ 606 704€ 249 360€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
296 058€ 377 659€ 285 139€ 256 374€ 218 818€ 269 272€ 164 776€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
388 461€ 811 615€ 419 134€ 348 173€ 478 416€ 888 677€ 314 968€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 802€ 12 018€ 10 978€ 10 726€ 13 336€ 16 298€ 73 673€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
410 947 € 461 662 € 48 861 € 86 946 € 618 005 € 916 153 € 284 815 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
46 253€ 39 884€ 35 751€ 20 789€ 297 228€ 454 350€ 276 715€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
364 694€ 421 778€ 13 110€ 66 157€ 320 777€ 461 803€ 8 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
413 675€ 431 704€ 430 444€ 803 146€ 8 207€ 700 805€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
338 911 € 214 223 € 180 261 € 142 002 € 150 086 € 129 396 € 139 890 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
895€ 3 665€ 996€ 3 289€ 122€ 978€ 1 932€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
35 673€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
302 343€ 210 558€ 179 265€ 138 713€ 149 964€ 128 418€ 137 958€