Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SOFTIP, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
423 742€ 392 830€ 442 731€ 397 866€ 430 024€ 603 028€ 510 184€ 740 529€ 1 338 632€ 1 161 640€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
346 744€ 297 045€ 370 191€ 314 348€ 329 532€ 488 460€ 386 719€ 585 376€ 1 025 402€ 905 490€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
76 998 € 95 785 € 72 540 € 83 518 € 100 492 € 114 568 € 123 465 € 155 153 € 313 230 € 256 150 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
18 015 434 € 19 368 011 € 10 964 817 € 10 724 221 € 13 420 304 € 12 724 718 € 9 800 671 € 10 702 047 € 11 156 877 € 13 164 738 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 802 484€ 19 254 422€ 10 768 606€ 10 664 976€ 13 401 339€ 12 724 718€ 9 552 708€ 10 557 543€ 10 932 505€ 12 995 697€
07
II.3
Aktivácia
212 950€ 113 589€ 196 211€ 59 245€ 18 965€ 247 963€ 144 504€ 224 372€ 169 041€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 450 415 € 8 562 097 € 2 885 189 € 3 336 386 € 3 981 494 € 3 161 707 € 2 932 295 € 3 426 693 € 4 256 789 € 5 097 791 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
318 280€ 281 676€ 347 207€ 238 262€ 228 891€ 250 608€ 336 893€ 298 891€ 315 973€ 432 128€
10
B.2
Služby
6 130 221€ 8 277 190€ 2 537 982€ 3 098 124€ 3 752 603€ 2 911 099€ 2 595 402€ 3 127 802€ 3 940 816€ 4 665 663€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 642 017 € 10 901 699 € 8 152 168 € 7 471 353 € 9 539 302 € 9 677 579 € 6 991 841 € 7 430 507 € 7 213 318 € 8 323 097 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 026 119 € 8 333 703 € 6 664 808 € 6 088 428 € 6 945 773 € 7 389 541 € 5 821 250 € 6 052 610 € 6 685 645 € 7 549 815 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 697 918€ 6 113 338€ 4 832 331€ 4 478 531€ 5 263 663€ 5 631 064€ 4 186 240€ 4 389 485€ 4 838 667€ 5 522 336€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
11 714€ 36 876€ 43 053€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 125 173€ 2 064 807€ 1 700 736€ 1 480 872€ 1 527 748€ 1 600 497€ 1 484 186€ 1 442 150€ 1 607 219€ 1 779 743€
16
C.4
Sociálne náklady
203 028€ 155 558€ 131 741€ 129 025€ 154 362€ 157 980€ 150 824€ 209 261€ 202 883€ 204 683€
17
D
Dane a poplatky
5 209€ 7 685€ 5 413€ 6 155€ 16 992€ 4 304€ 18 589€ 19 004€ 8 462€ 9 501€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
194 260€ 147 441€ 99 288€ 178 844€ 209 536€ 309 830€ 320 531€ 299 329€ 403 326€ 446 332€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 025€ 15 789€ 1 164€ 1 263€ 2 795€ 1 929€ 24 787€ 42 883€ 5 778€ 85 931€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 447€ 3 507€ 17 528€ 56€ 29 557€ 17 272€ 474€ 8 854€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 585€ 22 260€ -8 036€ -3 047€ -469 179€ 1 941€ 60 901€ 6 302€ 255 185€ 15 838€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
201 221€ 153 388€ 85 059€ 134 432€ 63 064€ 102 777€ 118 093€ 59 367€ 70 686€ 68 246€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 078€ 155 339€ 52 696€ -34 786€ 44 729€ 197 746€ 164 215€ 103 991€ 373 148€ 193 594€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 546 565 € 2 400 941 € 1 406 694 € 1 371 454 € 2 857 254 € 1 878 923 € 719 678 € 1 034 249 € -436 458 € 253 340 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 000€ 50 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
10 603€ 166€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
341 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
341€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
452 946€ 1 281€
38
X.
Výnosové úroky
13€ 155€ 907€ 3 064€ 5 470€ 25 410€ 10 877€
39
N
Nákladové úroky
1 934€ 6 622€ 2 033€ 17 286€ 43 649€ 4 138€ 24 571€ 40 193€ 58 977€ 62 059€
40
XI.
Kurzové zisky
14 629€ 2 879€ 2 447€ 874€ 12 585€ 5 200€ 40 574€ 16 525€ 17 509€ 34 383€
41
O
Kurzové straty
9 287€ 8 011€ 7 624€ 8 310€ 16 981€ 12 574€ 68 829€ 27 743€ 28 099€ 40 994€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
32 166€ 586€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 873€ 13 198€ 17 209€ 15 953€ 14 790€ 10 858€ 10 141€ 13 153€ 19 858€ 19 402€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-7 465 € -24 952 € 7 747 € -41 265 € -515 626 € -21 463 € -59 903 € -60 375 € -14 181 € -76 268 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 539 100 € 2 375 989 € 1 414 441 € 1 330 189 € 2 341 628 € 1 857 460 € 659 775 € 973 874 € -450 639 € 177 072 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
512 037 € 519 691 € 321 921 € 429 035 € 552 179 € 481 663 € 196 489 € 190 418 € 14 412 € 176 562 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
497 669€ 621 219€ 298 335€ 254 734€ 513 320€ 580 975€ 235 164€ 224 696€ 70 679€ 105 644€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
14 368€ -101 528€ 23 586€ 174 301€ 38 859€ -99 312€ -38 675€ -34 278€ -56 267€ 70 918€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 027 063 € 1 856 298 € 1 092 520 € 901 154 € 1 789 449 € 1 375 797 € 463 286 € 783 456 € -465 051 € 510 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 539 100 € 2 375 989 € 1 414 441 € 1 330 189 € 2 341 628 € 1 857 460 € 659 775 € 973 874 € -450 639 € 177 072 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 027 063 € 1 856 298 € 1 092 520 € 901 154 € 1 789 449 € 1 375 797 € 463 286 € 783 456 € -465 051 € 510 €