Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Naše Farmy, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
845 000€ 1 390€ 1 702€ 20 064€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 052 964€ 1 324€ 1 643€ 25 051€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-207 964 € 66 € 59 € -4 987 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 947 724 € 2 013 179 € 1 455 810 € 1 508 421 € 1 484 219 € 1 543 205 € 1 580 494 € 7 771 021 € 4 186 792 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 082 286€ 2 641 106€ 1 818 991€ 1 703 894€ 1 553 186€ 1 608 849€ 1 669 164€ 7 773 167€ 4 406 138€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-134 562€ -627 927€ -363 181€ -195 473€ -68 967€ -65 644€ -88 670€ -2 146€ -219 346€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
593 505 € 710 591 € 630 749 € 634 852 € 709 248 € 962 257 € 1 043 552 € 6 729 914 € 4 165 528 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 490€ 100 847€ 82 625€ 82 025€ 86 328€ 109 568€ 217 683€ 1 932 044€ 854 271€
10
B.2
Služby
546 015€ 609 744€ 548 124€ 552 827€ 608 081€ 704 373€ 825 869€ 4 797 870€ 3 311 257€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 354 219 € 1 094 624 € 825 061 € 873 569 € 774 971 € 580 948 € 537 008 € 1 041 166 € 16 277 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
661 633 € 702 898 € 538 420 € 535 040 € 430 748 € 339 983 € 317 616 € 324 175 € 193 195 €
13
C.1
Mzdové náklady
460 944€ 507 032€ 388 964€ 384 880€ 309 475€ 243 083€ 228 104€ 236 870€ 139 794€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
157 108€ 178 587€ 135 390€ 134 949€ 108 624€ 85 905€ 80 515€ 78 829€ 47 217€
16
C.4
Sociálne náklady
43 581€ 17 279€ 14 066€ 15 211€ 12 649€ 10 995€ 8 997€ 8 476€ 6 184€
17
D
Dane a poplatky
6 530€ 7 867€ 10 375€ 9 524€ 10 473€ 11 584€ 19 596€ 22 181€ 6 982€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
215 324€ 279 542€ 316 792€ 582 401€ 629 998€ 682 821€ 646 718€ 375 157€ 200 156€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
740 633€ 1 057 633€ 1 602 033€ 1 318 333€ 1 784 185€ 650 599€ 1 167 330€ 3 906 937€ 439 746€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
406 928€ 535 765€ 727 667€ 362 247€ 773 566€ 237 696€ 579 528€ 1 889 406€ 203 031€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 113 529€ 2 879 596€ 791 140€ 7 660€ -8 573€ -3 810€ -52 293€ 77 858€ 31 133€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 312€ 1 193 086€ 1 117 142€ 33 081 548€ 141 138€ 337 247€ 124 272€ 7 561€ 15 926€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 620€ 1 273 106€ 1 190 917€ 33 103 169€ 123 314€ 226 943€ 103 567€ 23 238€ 11 407€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 328 400 € -2 333 431 € -31 075 € 673 409 € 740 768 € 73 577 € 213 878 € 2 243 649 € -173 955 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
21 800€ 24 630€ 185 000€ 12 500€ 3 320€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 500€ 24 630€ 170 000€ 37 500€ 18 320€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
882 426€ 1 846 700€ 365 000€
38
X.
Výnosové úroky
1 661 819€ 1 712 599€ 1 598 321€ 2 991 457€ 4 636 064€ 4 382 413€ 4 592 853€ 1 117 460€ 57 950€
39
N
Nákladové úroky
2 624 617€ 3 358 452€ 3 157 972€ 3 843 177€ 4 561 083€ 4 128 106€ 4 130 246€ 2 535 171€ 1 295 528€
40
XI.
Kurzové zisky
27€ 2€ 1€ 119€ 833€
41
O
Kurzové straty
19€ 40€ 4€ 1€ 2€ 1 317€ 707€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
-4€ 11 458€ 1 465€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 135€ 1 836€ 699 663€ 1 707€ 1 091 385€ 221 090€ 221 757€ 57 127€ 5 327€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 867 378 € -3 475 102 € -2 624 316 € -838 431 € -1 016 403 € 8 216 € 240 848 € -1 479 578 € -1 241 314 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-6 195 778 € -5 808 533 € -2 655 391 € -165 022 € -275 635 € 81 793 € 454 726 € 764 071 € -1 415 269 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-6 278 € 279 351 € -279 901 € 35 779 € 19 674 € 62 070 € 137 266 € 86 276 € -461 855 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 882€ 2 884€ 3 573€ 7€ 28€ 73€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-6 278€ 279 351€ -282 781€ 32 897€ 16 790€ 58 497€ 137 259€ 86 248€ -461 928€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-6 189 500 € -6 087 884 € -2 375 490 € -200 801 € -295 309 € 19 723 € 317 460 € 677 795 € -953 414 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-6 195 778 € -5 808 533 € -2 655 391 € -165 022 € -275 635 € 81 793 € 454 726 € 764 071 € -1 415 269 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-6 189 500 € -6 087 884 € -2 375 490 € -200 801 € -295 309 € 19 723 € 317 460 € 677 795 € -953 414 €