Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WELEK s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 15.7.2022
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2022 21.7.2022
 • Úpadca WELEK s.r.o.
  IČO: 36795712
    adresa neznáma
 • Navrhovatelia Okresný súd Prešov
  Grešova 3
  08042 Prešov
Oznam

Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti

Okresný súd Prešov v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti WELEK, s.r.o., so sídlom „adresa neznáma“, IČO: 36 795 712, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18776/P, vedenej pod spisovou značkou 4CbR/66/2020, zverejňuje oznámenie o predpoklade úpadku v zmysle ustanovenia § 309g Civilného mimosporového poriadku.

Ak v lehote šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia nebude veriteľom zrušenej obchodnej spoločnosti, osobou, ktorá má právo na likvidačný zostatok, alebo iným orgánom alebo osobou dotknutou zrušením spoločnosti podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, obchodná spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 4CbR/66/2020
 • ICS 8120213712
 • Vydal JUDr. Jaroslav Kanderka
 • Vydal FN sudca

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 30.10.2021
Výmaz 30.6.2023

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
21.7.2022
Rozhodnutie Zrušenie adresa neznáma