Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 455 233€ 2 565 459€ 2 722 071€ 2 652 669€ 2 682 039€ 3 693 029€ 2 552 726€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 532 697 € 2 585 841 € 2 838 468 € 2 770 082 € 2 704 009 € 3 709 378 € 2 610 098 € 2 998 031 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 385€ 138 644€ 983 216€ 45 337€ 90 486€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 455 233€ 2 565 459€ 2 722 071€ 2 647 284€ 2 543 395€ 2 709 813€ 2 507 389€ 2 880 742€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 376€ 83€ 1 334€ 10€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73 088€ 20 382€ 116 314€ 117 413€ 21 970€ 16 349€ 56 038€ 26 793€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 462 407 € 2 621 708 € 2 680 455 € 2 665 385 € 2 605 129 € 3 488 206 € 2 545 990 € 2 790 930 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 882€ 134 983€ 920 208€ 46 077€ 78 869€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
77 667€ 93 391€ 95 660€ 118 238€ 115 968€ 118 855€ 136 645€ 146 579€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 395€ 1 395€ 1 395€
14
D.
Služby
356 717€ 406 127€ 391 155€ 387 474€ 383 199€ 400 029€ 421 754€ 434 791€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 889 433 € 2 051 138 € 1 999 355 € 1 961 107 € 1 903 885 € 1 955 666 € 1 804 078 € 1 924 032 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 357 963€ 1 475 095€ 1 438 124€ 1 413 096€ 1 374 433€ 1 410 569€ 1 297 579€ 1 384 389€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
467 546€ 509 110€ 502 518€ 492 325€ 475 312€ 489 599€ 455 001€ 487 061€
19
E.4.
Sociálne náklady
63 924€ 66 933€ 58 713€ 55 686€ 54 140€ 55 498€ 51 498€ 52 582€
20
F.
Dane a poplatky
4 350€ 6 359€ 3 530€ 5 806€ 7 277€ 6 989€ 4 941€ 6 282€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
108 346€ 44 677€ 155 403€ 177 179€ 48 529€ 49 874€ 41 851€ 61 999€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
108 346€ 44 677€ 155 403€ 177 179€ 48 529€ 49 874€ 41 851€ 61 999€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 179€ 21 512€ 38 965€ 8 607€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
25 364€ 33 819€ 109 912€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 320€ 18 621€ 12 445€ 10 699€ 11 288€ 11 221€ 17 860€ 19 859€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
70 290 € -35 867 € 158 013 € 104 697 € 98 880 € 221 172 € 64 108 € 207 101 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 019 454 € 2 064 546 € 2 233 861 € 2 142 075 € 2 047 889 € 2 253 937 € 1 948 250 € 2 310 989 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 7 € 10 550 € 20 € 19 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 18 € 20 € 19 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 18€ 20€ 19€
42
XII.
Kurzové zisky
10 532€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 968 € 760 € 1 297 € 3 073 € 3 038 € 42 622 € 46 337 € 137 489 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
30 000€ 40 000€ 130 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 627 € 423 € 651 € 1 146 € 824 € 2 396 € 4 157 € 5 591 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 627€ 423€ 651€ 1 146€ 824€ 2 396€ 4 157€ 5 591€
52
O.
Kurzové straty
7 225€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
341€ 337€ 646€ 1 927€ 2 214€ 3 001€ 2 180€ 1 898€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 968 € -760 € -1 297 € -3 073 € -3 031 € -32 072 € -46 317 € -137 470 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
68 322 € -36 627 € 156 716 € 101 624 € 95 849 € 189 100 € 17 791 € 69 631 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 824 € -1 650 € 39 800 € 27 240 € 26 353 € 45 213 € 8 472 € 20 788 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 824€ 38 799€ 28 487€ 29 597€ 49 634€ 8 472€ 20 788€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 650€ 1 001€ -1 247€ -3 244€ -4 421€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
49 498 € -34 977 € 116 916 € 74 384 € 69 496 € 143 887 € 9 319 € 48 843 €