Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
32 627 805€ 17 512 570€ 8 996 062€ 7 271 328€ 2 167 707€ 26 556 283€ 17 170 167€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
32 648 172 € 17 518 283 € 9 106 474 € 7 392 573 € 2 200 584 € 26 998 421 € 17 146 040 € 302 783 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 487€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
32 627 805€ 17 512 570€ 8 996 062€ 7 271 328€ 2 167 707€ 26 554 796€ 17 139 196€ 302 783€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
752€ 15 247€ 11 729€ 145€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 615€ 5 713€ 95 165€ 109 516€ 32 877€ 441 993€ 6 843€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
32 531 515 € 16 926 886 € 10 823 345 € 7 236 171 € 2 359 475 € 20 094 247 € 13 156 901 € 222 588 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 272€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 541 868€ 4 162 323€ 3 198 958€ 1 763 172€ 507 848€ 11 707 344€ 1 593 833€ 440€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
20 224 565€ 12 114 984€ 6 337 188€ 4 899 913€ 1 509 010€ 7 491 112€ 11 382 057€ 211 122€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
662 813 € 560 130 € 1 172 166 € 537 555 € 71 625 € 275 704 € 162 174 € 10 147 €
16
E.1.
Mzdové náklady
500 719€ 406 641€ 760 645€ 357 218€ 52 801€ 204 684€ 121 135€ 7 537€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
152 902€ 152 855€ 411 049€ 179 973€ 18 543€ 69 555€ 40 406€ 2 573€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 192€ 634€ 472€ 364€ 281€ 1 465€ 634€ 37€
20
F.
Dane a poplatky
1 266€ 1 109€ 14 044€ 17€ 17€ 12 979€ 3 784€ 614€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
427€ 178€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
427€ 178€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
733€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 072 618€ 48 866€ 24 876€ 8 496€ 257 170€ 564 295€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 225€ 39 296€ 76 113€ 27 018€ 13 805€ 41 541€ 15 052€ 265€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
116 657 € 591 397 € -1 716 871 € 156 402 € -158 891 € 6 904 174 € 3 989 139 € 80 195 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 861 372 € 1 235 263 € -540 084 € 608 243 € 150 849 € 7 356 555 € 4 163 306 € 91 221 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
109 140 € 5 812 € 36 627 € 12 325 € 30 630 € 69 996 € 24 128 € 422 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
30 094 € 63 136 € 20 995 € 14 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
30 094€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
63 136€ 20 995€ 14€
42
XII.
Kurzové zisky
109 140€ 5 812€ 36 627€ 12 325€ 536€ 6 860€ 3 133€ 408€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
216 164 € 67 617 € 121 196 € 67 666 € 42 607 € 76 386 € 53 364 € 4 782 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 055 € 28 679 € 62 876 € 12 891 € 3 912 € 8 236 € 3 391 € 921 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 055€ 28 679€ 62 876€ 12 891€ 3 912€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 236€ 3 391€ 921€
52
O.
Kurzové straty
191 991€ 13 722€ 25 645€ 22 641€ 504€ 37 964€ 4 081€ 1 119€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 118€ 25 216€ 32 675€ 32 134€ 38 191€ 30 186€ 45 893€ 2 742€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-107 024 € -61 805 € -84 569 € -55 341 € -11 977 € -6 390 € -29 236 € -4 360 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 633 € 529 592 € -1 801 440 € 101 061 € -170 868 € 6 897 784 € 3 959 902 € 75 834 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
19 600 € 158 856 € -403 666 € 50 142 € -27 041 € 1 584 676 € 896 706 € 696 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
79 773€ 10 473€ 28 656€ 2 930€ 1 737 877€ 896 706€ 696€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-60 173€ 148 383€ -403 666€ 21 486€ -29 971€ -153 201€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-9 967 € 370 736 € -1 397 774 € 50 919 € -143 827 € 5 313 108 € 3 063 196 € 75 139 €