Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
412 055 € 288 039 € 261 266 € 463 405 € 323 969 € 199 498 € 240 281 € 174 045 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
81 709 € 15 197 € 46 489 € 67 399 € 49 748 € 21 938 € 24 002 € 29 610 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
81 709 € 15 197 € 46 489 € 67 399 € 49 748 € 21 938 € 24 002 € 29 610 €
012
A.II.1
Pozemky
9 059€ 9 142€ 9 225€ 9 308€ 6 639€ 6 639€
013
A.II.2
Stavby
2 835€ 3 055€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
81 709€ 15 197€ 37 430€ 58 257€ 40 523€ 12 630€ 14 528€ 19 916€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
330 346 € 272 842 € 214 777 € 396 006 € 274 221 € 177 560 € 215 019 € 143 234 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 728 € 2 100 € 100 € 168 €
032
B.I.1
Materiál
100€ 168€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
212 513 € 214 356 € 143 609 € 169 978 € 33 516 € 30 172 € 18 087 € 26 370 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 348€ 6 033€ 9 563€ 52 545€ 32 780€ 19 446€ 17 994€ 26 306€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
8 381€ 16 523€ 64€ 12 218€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93€ 64€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
194 784€ 208 323€ 117 523€ 117 433€ 672€ -1 492€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
117 833 € 58 486 € 68 440 € 223 928 € 240 705 € 147 388 € 196 832 € 116 696 €
056
B.IV.1
Peniaze
117 833€ 58 486€ 68 440€ 223 928€ 240 705€ 147 388€ 149 132€ 101 056€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 700€ 15 640€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 260 € 1 201 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 260€ 1 201€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
412 055 € 288 039 € 261 266 € 463 405 € 323 969 € 199 498 € 240 281 € 174 045 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
166 749 € 100 952 € 87 548 € 331 197 € 219 090 € 145 591 € 162 219 € 112 961 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
93 649 € 37 037 € 211 788 € 137 863 € 77 916 € 61 355 € 44 303 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
61 355€ 44 303€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
65 797 € 93 649 € 43 208 € 112 106 € 73 924 € 60 372 € 93 561 € 61 355 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
245 306 € 187 087 € 173 718 € 132 208 € 104 879 € 53 907 € 78 062 € 61 084 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
400 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
400€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
43 396 € 9 309 € 20 427 € 37 011 € 23 448 € 6 102 € 8 388 € 12 839 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
45€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 343€ 12 839€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
160 043 € 153 836 € 82 849 € 80 545 € 62 278 € 20 852 € 27 187 € 22 588 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
39 827€ 31 887€ 30 642€ 48 580€ 10 596€ 11 096€ 4 919€ 4 940€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
286€ 286€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
115 501€ 100 548€ 22 331€ 18 835€ 42 701€ 7 181€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
568€ 610€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 713€ 2 864€ 27 602€ 1 394€ 960€ 1 498€ 52€ 486€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
360€ 337€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 002€ 18 537€ 2 274€ 11 736€ 8 021€ 1 077€ 16 516€ 11 775€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 486€ 4 154€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
41 867 € 23 942 € 70 042 € 14 652 € 19 153 € 26 953 € 42 487 € 25 657 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 915€ 15 827€ 31 996€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
29 952€ 8 115€ 38 046€ 14 652€ 19 153€ 26 953€ 42 487€ 25 657€